duminică, septembrie 5

O TURA-VURA DIN CARE NIMENI NU INTELEGE NIMIC


Aeroportul Otopeni ar putea pierde securitatea oferita de SRI.
Florian Walter intentioneaza sa preia atributiile Serviciului Roman de Informatii pe Aeroportul International Henri Coanda prin compania pe care o detine, Romprest Security.
Ministrul de resort, Ludovic Orban, a confirmat intentia companiei patronata de Walter, insa a declarat ca "nimeni nu va primi contracte fara licitatie", conform unei anchete publicate astazi de Romania Libera. Intentia lui Walter de a prelua operatiunile desfasurate de SRI in paza unui obiectiv de siguranta nationala este demonstrat de o adresa din aprilie 2007, prin care Directia Generala Aviatie Civila din Ministerul Transporturilor "invita" SRI sa renunte la activitatea din aeroport. "In conditiile in care SRI nu are capacitatea de a asigura intretinerea si repararea echipamentelor care au fost puse dispozitie de administratiile aeroporturilor, este necesara modificarea Anexei 9 la PNSA (Programul National de Securitate Aeronautica), in sensul trecerii acestei activitati in responsabilitatea administratiilor aeroportuare", stipuleaza documentul Directiei.

"Invitatia" a fost sprijinita si mediatic, de Valentin Iordache, directorul de imagine al Aeroportului Otopeni si membru in consiliul de administratie al Romprest, relateaza Romania Libera, care a invitat reprezentantii mass-media sa filmeze intarzierile avioanelor, cauzate, conform oficialului, de controalele de securitate ale SRI. Cu toate acestea, cotidianul specifica ca pentru filmari au fost alese momentele cele mai aglomerate din perioada in care cursele de pe Aeroportul Baneasa utilizau pistele Henri Coanda, primul fiind inchis pentru reparatii.

Florian Busca si-a schimbat numele in Florian Walter pentru ca avea nevoie de avize de securitate necesare participarii firmei "Romprest" la o licitatie de prestari servicii de salubrizare pentru bazele SUA din Romania. La vremea cand a castigat licitatia si a obtinut contractul cu americanii, Florian Busca si Mihai Sireteanu (fost deputat PSD intre 2001 si 2004) erau cercetati penal de catre procurori, sub acuzatiile de inselaciune si camatarie.

Pentru a putea obtine contracte cu statul, Walter s-a asociat cu Aeroportul International Otopeni si cu SNCFR. Astfel, firma "Antrepriza de Constructii Montaj nr. 4" a fost partener al Agentiei Nationale a Locuintelor, obtinand mai multe contracte, in timp ce prin firma "Viva Romania" SA Walter, pe vremea cand era consilier municipal al PSD, a furnizat carburant RATB-ului. Alte firme controlate de Busca la un moment dat au fost "Robinson", "CRT", "Bereta", implicate in diverse scandaluri financiare, ultimul dintre care a fost implicarea firma "Romprest" in batalia cu firma REBU pentru servicii de salubrizare in sectorul 1 al Capitalei. A castigat firma lui Florian Walter, pe care primarul liberal Andrei Chiliman a desemnat-o sa asigure curatenia sectorului.

O data cu eliminarea SRI de pe pistele aeroportuare, sunt eliminate si supravegherile speciale, antiinfractionale. De aceasta reusita in afaceri a Romprest se bucura nu numai presedintele administrator Florian Walter (fost Busca), ci si contrabandistii de droguri, tigari si chiar arme, care nu-si mai vad afacerile puse in pericol de SRI, considera publicatia.

Foto: Newsin
SURSA:http://www.frontnews.ro/social-si-economic/


GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
pentru aprobarea Programului national de asigurare a calitatii
in domeniul securitatii aeronautice - PNAC-SECA

Avand in vedere prevederile Regulamentului nr. 2320/2002 al Parlamentului European si al Consiliului care stabileste reguli comune in domeniul securitatii aviatiei civile si ale Regulamentului Comisiei Europene nr. 1217/2003 cu privire la specificatiile comune pentru programele nationale de control al calitatii in domeniul securitatii aviatiei civile,
in temeiul prevederilor art.108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 69 din Acordul european instituind o asociere intre Romania si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, semnat la Bruxelles la 1.02.1993 ratificat prin Legea nr. 20/1993,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:
Art. 1. - Se aproba Programul national de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice, denumit in continuare PNAC-SECA, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - In aplicarea PNAC-SECA, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului emite reglementari obligatorii pentru toti administratorii aerodromurilor, furnizorii de servicii de navigatie aeriana, precum si pentru orice institutie sau operator economic, persoana juridica romana sau straina, care desfasoara activitati in perimetrul aerodromurilor.
Art. 3. - Constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite de catre persoanele prevazute la art. 2:
inregistrarea la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a raportului anual cu privire la rezultatele aplicarii programului propriu de control intern al calitatii, dupa termenul prevazut in PNAC-SECA;
neefectuarea, la termenele stabilite, a actiunilor corective cuprinse in planul de actiuni corective aprobat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului in conformitate cu PNAC-SECA;
furnizarea de informatii false inspectorilor AVSEC pe perioada controlului;
obstructionarea accesului inspectorilor AVSEC in facilitatile proprii care pot fi supuse controlului conform PNAC-SECA.

Art. 4. - Contraventiile prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
contraventiile prevazute la lit. a), cu amenda de la 2.500 la 5.000 RON;
contraventiile prevazute la lit. b) si c), cu amenda de la 6.000 la 8.000 RON;
contraventiile prevazute la lit. d), cu amenda de la 8.000 la 10.000 RON.

Art. 5. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, cu respectarea dispozitiilor legale, de catre persoanele desemnate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
Art. 6. - Refuzul unui operator aerian de a permite accesul la bordul unei aeronave operate de acesta a inspectorilor AVSEC, in vederea efectuarii inspectiei in conformitate cu PNAC - SECA, se sanctioneaza:
a) in cazul operatorilor aerieni romani, cu suspendarea licentei de transport de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
b) in cazul operatorilor aerieni straini, cu interdictia operarii pe aeroporturile din Romania.

Art. 7. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.
Art. 8. - La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pct. 1.3.42 din Capitolul I si Capitolul XIX si anexele nr. 10 - 16 la Programul National de Securitate Aeronautica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 443 din 12 mai 2005, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 461 din 31 mai 2005, se abroga.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU - TARICEANU

PROGRAMUL NATIONAL DE ASIGURARE A CALITATII IN DOMENIUL SECURITATII AERONAUTICE

CAPITOLUL I
Prevederi generale

Art. 1. - Programul national de asigurare a calitatii in domeniul securitatii aeronautice, denumit in continuare PNAC-SECA, stabileste masurile de monitorizare necesare pentru evaluarea, cu regularitate, a modului de implementare a Programului national de securitate aeronautica, denumit in continuare PNSA.

Art. 2. - PNAC-SECA are urmatoarele obiective:
de a verifica implementarea efectiva si intr-un mod eficient a masurilor de securitate de catre agentii aeronautici civili romani, operatorii aerieni straini care opereaza in Romania, precum si de catre toate celelalte entitati, carora, potrivit PNSA, le revin responsabilitati in aplicarea unor masuri de securitate aeronautica in perimetrul aerodromurilor civile;
de a monitoriza nivelul conformitatii cu cerintele PNSA;
de a evalua viabilitatea PNSA.

Art. 3. - In sensul prezentului PNAC-SECA, termenii si definitiile utilizate au urmatorul inteles:
audit de securitate - examinare aprofundata a tuturor aspectelor legate de masurile si procedurile de securitate, cu scopul de a determina daca acestea sunt implementate in mod continuu si la un standard acceptat;
control - orice procedura sau proces utilizat pentru monitorizarea conformitatii la nivel national. Acest termen acopera auditul de securitate, inspectiile, evaluarile, testele si investigatiile;
deficienta - neindeplinirea cerintelor de securitate aeronautica;
evaluare - un studiu aprofundat al operatiunilor in scopul determinarii necesitatilor de securitate. Aceasta cuprinde identificarea vulnerabilitatilor care pot fi exploatate pentru comiterea unui act de interventie ilicita, cu toate ca sunt implementate masuri si proceduri de securitate aeronautica, precum si recomandarea unor masuri de protectie compensatorii pentru a face fata riscului constatat si care sa fie proportionale cu nivelul amenintarii;
incident de securitate - eveniment care are consecinte negative asupra securitatii si sigurantei persoanelor si a bunurilor;
inspector AVSEC - persoana desemnata pentru efectuarea activitatilor de control la nivel national a conformitatii cu cerintele programului national de securitate aeronautica;
inspectie - o examinare a implementarii unuia sau a mai multor aspecte legate de masurile si procedurile de securitate in scopul determinarii eficientei aplicarii acestora;
investigatie - o examinare a unui incident de securitate si o explicare a cauzei care a condus la producerea acestuia, in scopul evitarii repetarii acestuia si evaluarea oportunitatii de actionare in justitie;
test - o punere la incercare a masurilor de securitate aeronautica, in cadrul careia autoritatea competenta prezinta sau simuleaza intentia de a comite un act de interventie ilicita in scopul evaluarii eficientei si a modului de implementare a masurilor de securitate existente.

CAPITOLUL II
Autoritatea competenta
SECTIUNEA 1
Generalitati

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului este autoritatea competenta responsabila de coordonarea si monitorizarea implementarii PNSA.

Art. 5. - In aplicarea prevederilor prezentului PNAC-SECA, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului emite reglementari specifice.

Art. 6. -Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va coopera cu Comisia Europeana pentru a facilita inspectiile din domeniul securitatii aeronautice pe care aceasta institutie le va efectua la aeroporturile din Romania.

SECTIUNEA a 2-a
Atributii si responsabilitati

Art. 7. - In calitatea sa de autoritate competenta, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii si responsabilitati:
elaboreaza, implementeaza si actualizeaza PNAC-SECA in scopul asigurarii eficacitatii PNSA;
monitorizeaza modul de implementare a PNSA;
intocmeste planul anual al activitatilor de control de calitate;
decide asupra oportunitatii efectuarii unor inspectii inopinate sau teste, precum si asupra conditiilor in care acestea urmeaza a fi efectuate;
desemneaza inspectorii AVSEC care efectueaza activitatile de control descrise in prezentul PNAC-SECA si aproba componenta echipelor de control;
autorizeaza persoanele desemnate sa efectueze testele sub acoperire ale masurilor de securitate;
aproba planurile de actiuni corective pe care entitatile supuse controalelor de calitate sunt obligate sa le intocmeasca in situatia in care, in urma acestor controale, sunt constate deficiente in aplicarea masurilor de securitate sau vulnerabilitati ale sistemului de securitate supus controlului. Urmareste indeplinirea cu strictete a actiunilor corective si, daca acestea nu se realizeaza conform calendarului convenit, aplica sanctiuni;
verifica, in mod regulat, efectuarea de catre entitatile supuse controalelor de calitate a activitatilor descrise in programele proprii de control intern al calitatii;
intocmeste raportul anual al activitatilor desfasurate in conformitate cu prevederile PNAC-SECA.

Art. 8. - Pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentului PNAC-SECA, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului constituie o structura organizatorico-functionala a carei organigrama este prezentata in anexa nr.1 care face parte integranta din prezentul PNSA-SECA.

CAPITOLUL III
Monitorizarea implementarii masurilor de securitate aeronautica
SECTIUNEA 1
Generalitati

Art. 9. - (1) Monitorizarea conformitatii cu cerintele PNSA se realizeza prin desfasurarea de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a urmatoarelor activitati:
audit de securitate;
inspectie;
evaluare;
test;
investigatie.

(2) Activitatile de control prevazute la alin. (1) lit. a) - d) se efectueaza cu regularitate, pe baza planului anual al activitatilor de control de calitate, aprobat de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului. Pentru a-i asigura flexibilitate si eficienta, planul anual de control va fi conceput pe baza unei ordini de prioritati. La stabilirea prioritatilor se va tine cont de urmatorii factori: nivelul de amenintare, tipul, natura, marimea si frecventa operatiunilor, prezenta operatorilor cu nivel ridicat de risc, istoricul unor deficiente constatate anterior.
(3) Suplimentar activitatilor de control cuprinse in planul anual al activitatilor de control de calitate, vor fi efectuate inspectii inopinate, precum si teste sub acoperire, ori de cate ori astfel de activitati vor fi considerate ca fiind necesare pentru determinarea eficientei masurilor de securitate.
(4) Entitatile supuse activitatilor de control prevazute la alin. (1) sunt:
aerodromurile din Romania, precum si aeroporturile din alte state ce constituie originea unor zboruri cu destinatia Romania, cu acordul prealabil din partea statelor respective;
operatorii aerieni romani si straini care opereaza pe aerodromurile din Romania;
agentii aeronautici civili carora potrivit PNSA le revin responsabilitati in domeniul securitatii aeronautice, cum ar fi: agentii regulati cargo, agentii regulati postali, companiile de catering, agentii de handling, furnizorii de servicii de navigatie aeriana, companiile care furnizeaza servicii de curatenie la bordul aeronavelor sau de alimentare cu combustibil a aeronavelor, etc.;
orice alt operator economic care desfasoara activitati in perimetrul unui aerodrom sau al carui personal are acces in zonele restrictionate ale unui aerodrom;
institutiile si autoritatile publice carora, potrivit PNSA, le revin responsabilitati in aplicarea unor masuri de securitate aeronautica in perimetrul aerodromurilor civile.

SECTIUNEA a 2-a
Efectuarea activitatilor de control

Art. 10. - (1) Activitatile de control prevazute la art. 9 alin. (1) vor fi efectuate in conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului. Metodologiile vor descrie: scopul, obiectivul, continutul, frecventa, mijloacele si responsabilitatile pentru fiecare dintre activitatile de monitorizare, precum si sistemul armonizat de clasificare a conformitatilor.
(2) In functie de complexitatea activitatilor de control, in componenta echipelor de control vor putea fi cooptati si specialisti din cadrul entitatilor prevazute la art. 9 alin. (4).
(3) Fiecare activitate de control se finalizeaza prin intocmirea unui raport care va contine si recomandari de actiuni corective in cazul constatarii unor deficiente in implementarea sau aplicarea masurilor de securitate aeronautica.

SECTIUNEA a 3-a
Sistemul armonizat de clasificare a conformitatilor. Rectificarea deficientelor

Art. 11. - Activitatile de control trebuie sa evalueze implementarea PNSA in baza sistemului armonizat de clasificare a conformitatilor, prezentat in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul PNSA-SECA.

Art. 12. - Rectificarea deficientelor constatate cu ocazia activitatilor de control se va realiza prin: intocmirea de catre entitatea supusa monitorizarii a planului de actiuni corective si supunerea acestuia spre aprobarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, implementarea actiunilor corective, urmarirea efectuarii actiunilor corective inclusiv prin controale repetitive, constatarea rectificarii efective a deficientelor si atingerea conformitatii cu cerintele impuse. Modul de rectificare a deficientelor va fi descris in detaliu in cadrul metodologiilor prevazute la art. 10. alin. (1).

CAPITOLUL IV
Inspectorii AVSEC
SECTIUNEA 1
Desemnarea inspectorilor AVSEC

Art. 13. - Activitatile de control prevazute la art. 9 alin. (1) se efectueaza de catre inspectorii AVSEC, desemnati de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului din randul functionarilor publici proprii sau, prin delegare de competente, din randul angajatilor entitatilor cu responsabilitati in domeniul securitatii aeronautice.

Art. 14. - Inspectorii AVSEC desemnati de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, conform art. 13, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au absolvit cel putin un curs de instruire in domeniul securitatii aeronautice, recunoscut de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si au participat la cel putin trei activitati de monitorizare dispuse de acest minister;
b) poseda:
o buna intelegere a PNSA si a modului in care acesta se aplica operatiunilor supuse activitatilor de monitorizare;
o buna cunoastere a modului de aplicare a tehnologiilor si tehnicilor din domeniul securitatii aeronautice;
cunostinte referitoare la principiile, procedurile si tehnicile de efectuare a activitatilor de monitorizare;
cunostinte privind operatiunile supuse activitatilor de monitorizare.

SECTIUNEA a 2-a
Drepturile si obligatiile inspectorilor AVSEC

Art. 15. - (1) In exercitarea atributiilor, inspectorii AVSEC au urmatoarele drepturi:
de a inspecta orice aeronava civila, indiferent de statul de inmatriculare, atunci cand aceasta se afla pozitionata pe un aerodrom din Romania, din punct de vedere al respectarii masurilor de securitate aplicabile, fara a afecta programul de zbor al aeronavei;
de a inspecta orice zona sau obiectiv din perimetrul unui aerodrom ;
de a inspecta orice facilitate situata in afara unui aerodrom, detinuta de un operator economic in scopul sustinerii unor activitati pe care acesta le desfasoara in perimetrul unui aerodrom;
de a supune verificarii/testarii orice bun, susceptibil a fi suspect sau suspect, gasit in perimetrul unui aerodrom sau in spatiile operatorului economic mentionat la pct. c), oricare ar fi proprietarul;
de a cerceta si verifica eficienta masurilor si procedurilor de securitate aplicate de entitatile prevazute la art. 9 alin. (4);
de a solicita operatorului aerian, administratorului aerodromului sau detinatorului unor facilitati din afara aerodromului, utilizate in scopul sustinerii unor activitati pe care acesta le desfasoara in perimetrul unui aerodrom, sa puna la dispozitie informatiile relevante pentru inspectie, evaluare, test sau investigatie;
de a retine o aeronava civila in cazul in care exista informatii verificate ca aceasta prezinta un risc sau un pericol din punct de vedere al securitatii aeronautice;
de a patrunde in orice incinta, zona sau cladire, daca acest lucru este necesar in scopul inspectarii unui aerodrom;
de a solicita informatii de la orice persoana angajata in cadrul uneia dintre entitatile, mentionate la art. 9 alin. (4), supuse activitatilor de control, care poate sa acorde sprijin in activitatea de evaluare a masurilor si procedurilor de securitate;
de a inregistra in scris, fotografic, audio sau video orice zona, orice operatie, procedura sau instalatie supusa inspectarii.

(2) Drepturile prevazute la alin.(1) se aplica, fara discriminare, si pentru elementele de infrastructura, instalatiile si echipamentele utilizate pentru furnizarea serviciilor de navigatie aeriana.

Art. 16. - Pe timpul efectuarii activitatilor de control, inspectorii AVSEC au urmatoarele obligatii:
sa cunoasca si sa respecte cerintele de securitate aeronautica ale aerodromurilor, operatorilor aerieni si ale altor organizatii cu activitate aeroportuara si sa foloseasca caile normale de acces, cu exceptia cazurilor in care procedand astfel, activitatea de control ar avea de suferit;
sa respecte prevederile reglementarilor din domeniul securitatii aeronautice;
sa nu foloseasca forta pentru a obtine accesul la aeronava sau la facilitatile supuse activitatilor de control;
sa nu deschida usile de acces ale aeronavelor, sa nu atinga suprafetele de comanda ale aeronavelor si sa nu patrunda in cabina echipajului daca nu este insotit de un reprezentant competent al operatorului aerian;
la incheierea activitatii de monitorizare, sa informeze un reprezentant al organizatiei supuse controlului asupra rezultatului controlului: ce anume a fost controlat, daca a corespuns cerintelor stabilite prin PNSA;
sa nu conduca autovehicule in zona de miscare a aeroporturilor, fara autorizatie;
sa nu faca uz de drepturile pe care le au pentru a intarzia sau retine o aeronava, daca nu exista motive serioase de a proceda astfel;
sa afecteze cat mai putin activitatea profesionala curenta a persoanelor audiate.

Art. 17. - Inspectorii AVSEC desemnati sa efectueze activitatile de control mentionate la art. 9 alin. (1) se vor identifica cu legitimatii al caror model si continut se aproba prin Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

CAPITOLUL V
Comunicari si rapoarte cu privire la activitatile de monitorizare a conformitatii

Art. 18. - (1) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului va intocmi, in fiecare an, un raport cu privire la masurile luate pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile prezentului PNAC-SECA, precum si cu privire la situatia securitatii aeronautice existenta pe aeroporturile din Romania. Raportul va fi intocmit in conformitate cu instructiunile de redactare a raportelor prezentate in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul PNSA-SECA.
(2) Perioada de referinta pentru raport va cuprinde intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie. Raportul trebuie intocmit in cel mult sase saptamani dupa incheierea perioadei de referinta.
(3) Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, raportul prevazut la alin. (1) va fi transmis la Comisia Europeana in cel mult doua luni dupa incheierea perioadei de referinta.

CAPITOLUL VI
Obligatiile entitatilor supuse activitatilor de control

Art. 19. - Entitatile supuse activitatilor de control, mentionate la art. 9 alin. (4), au urmatoarele obligatii:
sa elaboreze, sa implementeze si sa mentina la zi un program de control intern al calitatii pentru a asigura implementarea efectiva si eficienta a propriilor masuri de securitate;
sa intocmeasca planul de actiuni corective pentru deficientele semnalate cu ocazia activitatilor de control intern sau al celor de control efectuate de inspectorii AVSEC;
sa efectueze, la termenele stabilite, actiunile corective mentionate in planul de actiuni corective aprobat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
sa se conformeze intocmai si la termenul prevazut recomandarilor formulate in scris de inspectorii AVSEC in situatia constatarii unor deficiente in aplicarea masurilor de securitate aeronautica din sfera lor de responsabilitate;
sa nu obstructioneze, in nici un fel, exercitarea de catre inspectorii AVSEC a atributiilor ce le revin potrivit prezentului PNAC-SECA;
sa furnizeze inspectorilor AVSEC informatiile pe care acestia le solicita;
sa nu furnizeze inspectorilor AVSEC informatii false sau sa includa astfel de informatii in rapoartele anuale pe care le transmit la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
sa intocmeasca un raport anual cu privire la rezultatele aplicarii propriului program de control intern al calitatii. Perioada de referinta pentru raport va cuprinde intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie. Raportul trebuie transmis la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pana cel tarziu pe data de 31 ianuarie a fiecarui an.
Instructiuni pentru redactarea rapoartelor*)

Rapoartele vor fi structurate in patru sectiuni, dupa cum urmeaza:

I. Structura organizatorica, responsabilitati si resurse:
Modalitati de control al calitatii din punct de vedere al organizarii, responsabilitatilor si resurselor, inclusiv viitoarele modificari planificate;
Numarul de inspectori - actual si planificat;
Calificarea inspectorilor - facilitati de instruire utilizate, pregatire de specialitate initiala si periodica, resurse alocate (a se vedea art. 14);
Daca este cazul, explicarea motivelor pentru care programul de control al calitatii, pentru prezenta sectiune, nu este aplicat integral.

II. Activitati operationale de monitorizare:
Situatia implementarii activitatilor operationale de monitorizare: tipuri, scop, continut, frecventa si obiectiv pentru toate activitatile de monitorizare, inclusiv numarul de controale per aeroport si per categorii de cerinte privind masurile de securitate aeronautica (de exemplu: controlul accesului, protectia aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cala), in functie de nevoi si posibilitati;
Proportionalitatea activitatilor operationale de monitorizare raportate la activitatile concrete din domeniu;
Nivelul de conformitate per categorii de cerinte privind masurile de securitate aeronautica (de exemplu: controlul accesului, protectia aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cala);
Daca este cazul, explicarea motivelor pentru care activitatile operationale de monitorizare nu sunt aplicate integral.

III. Activitati de rectificare a deficientelor:
Situatia implementarii activitatilor de rectificare a deficientelor;
Zone principale cu probleme in ceea ce priveste implementarea cerintelor din domeniul securitatii aeronautice (de exemplu: controlul accesului, paza si protectia aeronavelor, controlul de securitate al bagajelor de cala);
Principalele activitati intreprinse sau planificate in scopul corectarii deficientelor (de exemplu: sesiuni de informare in domeniul securitatii aeronautice, seminarii, programe de stimulare);
Masuri coercitive (sanctiuni, penalitati, etc.) utilizate.

IV. Situatia din domeniul securitatii aeronautice la aeroporturi:
Situatia generala din domeniul securitatii aeronautice la aeroporturile din Romania.

*) Pentru rapoartele anuale ale entitatilor supuse activitatilor de control (a se vedea art. 19, lit. h)) sunt aplicabile sectiunile I, II si III care vor fi adaptate la masurile proprii de securitate aeronautica.


Sursa:http://www.mt.ro/transparenta/hg%20pnac-seca.html.

**************************************************************************

Bine,bine zic..dar unde oare poate fi ascunsa Legea 14/1992 ? Bun am inteles in alte tari lucrurile stau altfel..dar acolo se poate domnilor! Se poate !
Cum dracu se poate considera ca o firma particulara angajata de un minister, (nu dau nume pentru ca nu e important)poate realiza aceeasi indeletnicire...

Care ??

"Necesitatea abordării problematicilor de proliferare şi de criminalitate organizată transfrontalieră de către SRI rezidă din prevederile stipulate în articolul 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea S.R.I. conform căruia serviciul organizează şi execută activităţi pentru culegerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării oricăror acţiuni care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa securităţii naţionale a României, astfel cum acestea sunt prevăzute în articolul 3 al Legii nr. 51/1991.

În acest sens, în cadrul SRI se acţionează pentru identificarea, prevenirea şi contracararea ameninţărilor transfrontaliere, altele decât cele asimilate terorismului, care vizează obţinerea şi punerea la dispoziţia factorilor de decizie în stat şi instituţiilor de aplicare a legii a informaţiilor referitoare la acţiunile entităţilor implicate în activităţi de criminalitate organizată transfrontalieră cu consecinţe în planul securităţii naţionale, precum şi proliferarea armelor de distrugere în masă şi a armamentului convenţional.

Pentru contracararea şi combaterea acestor ameninţări SRI cooperează de asemenea în baza protocoalelor instituţionale cu celelalte instituţii din sistemul de securitatea naţională ori cu autorităţile abilitate de lege, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, precum şi cu Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

Având în vedere caracterul transfrontalier al acestor categorii de ameninţări, SRI a dezvoltat relaţii de parteneriat cu structuri similare din străinătate, susţinând prin aceste colaborări eforturile României în direcţia consolidării climatului de securitate în plan regional şi internaţional."


SURSA:http://www.sri.ro/categorii/25/combaterea-amenintarilor-transfrontaliere.html

Niciun comentariu: