joi, mai 26

LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI (L.M.P.)- CONSTANTA . " LUPTA NOASTRA "Atunci dupa revolutie in 1990 armata a avut nevoie de noi. Ne-au numit SERGENTI REANGAJATI. Am devenit MILITARI ANGAJATI PE BAZA DE CONTRACT in 1993 prin HG.503 prin care ni se recunostea CALITATEA DE MILITAR. A urmat degradarea din sergenti in caporali si nu am inteles de ce nu ne-a intrebat nimeni daca suntem de acord sau nu. Noi am numit-o degradare abuziva…Ne-am revenit din buimaceala in 2006 cu legea 384 cand spunem noi, am pierdut “calitatea de militar”. Eram “un corp distinct de militari” care cotiza la sistemul de pensii civile. Nu am putut accede mai departe la gradele de subofiteri pe filiera indirecta deoarece noi “garda veche” eram mereu prinsi cu un an sau doi in fata. Ni s-a parut o discriminare faptul ca subofiterii puteau ramane in sistem pana la 55 de ani, salariatii civili pana la 62 iar noi pana la 40.
Datorita legii 384 am inceput sa iesim din sistem unul cate unul la 40 de ani fara …nimic si pe usa din dos. Ne uitam la colegii nostrii care beneficiau de solde compensatorii si pensii anticipate la iesirea din sistem. La fel ca si ei noi am avut functii de executie cat si functii de comanda. Ni s-a parut o nedreptate avand in vedere ca am muncit impreuna , ne-am instruit, am suportat aceleasi privatiuni iar cei care au fost in teatrele de operatii si-au riscat viata si din pacate unii camarazi au murit lasand in urma copii orfani si familii zdrobite de durere. Mai mult la iesirea din sistem eram considerati in viata civila muncitori publici necalificati.
Multi dintre noi am plecat din armata dupa 18-19 ani de munca SUPARATI, DEZAMAGITI SI UMILITI.
ATUNCI AM LUAT ATITUDINE.
N-am strans in jurul Asociatiei Romil si am inceput LUPTA NOASTRA, o lupta care nu am dorit-o dar am acceptat-o ca fiind singura noastra sansa. Prin comentariile pe site, prin articolele pe care le-am scris cu inima: “Adio arme “, “Noi generatia de sacrificiu“, “Poveste“, “Un nou orizont“, “Victorie” ( Gladiatorul) si “105 la 0“, “Dupa 20 de ani “, “Au fost odata niste tineri…naivi” ( scrise de Dinu Nedelcu), am incercat sa tinem flacara sperantei aprinsa in sufletele camarazilor nostrii someri din toata tara chiar daca cateodata in sufletele noastre flacara abia mai palpaia. Dar nu ne-am pierdut speranta si luptand am mers mai departe.
S-a mers la COMISIILE DE APARARE din SENAT si CAMERA DEPUTATILOR. Oamenii politici si-au dat seama ca legea 384 este discriminatorie si au hotarat sa ne ajute.
DOMNUL DEPUTAT SCUTARU si DOMNUL SENATOR CORDOS au devenit CAMARAZII NOSTRII DE ONOARE!
Fiind militari nu ne-a interesat culoarea politica, pentru noi a contat in primul rand OMUL SCUTARU si OMUL CORDOS.
DOMNUL MINISTRU GABRIEL OPREA, ca un militar adevarat, ne-a ascultat , a inteles si a hotarat sa indrepte o lege , redandu-ne CALITATEA DE MILITARI, marind varsta la 45 de ani si facilitand celor iesiti la 40 reincadrarea.
Domunul Ministru a dorit un Consilier care sa fie o punte intre noi soldatii gradati profesionisti si domnia sa.
Consilierul Ministrului, Dinu Nedelcu , a fost si el militar angajat, are studii superioare si este omul potrivit la locul potrivit. El cunoaste cel mai bine problemele noastre si stim ca se ” zbate” acolo sus pentru noi.
Speram ca Domnul Ministru sa nu-i uite pe cei care din anumite motive nu s-au reincadrat si sa beneficieze toti de reconversii profesionale si protectii sociale conform legii 51 pe 2010 articolul 19, sau daca limita de varsta va creste la 50 de ani sa li se faciliteze reincadrarea celor care doresc acest lucru.
Avem CREDINTA SI SPERANTA ca pe viitor niciun militar profesionit nu va mai iesi din sistemul militar la limita de varsta SUPARAT, DEZAMAGIT SI …UMILIT.
NOI AM FOST , SUNTEM SI VOM FI MILITARI PANA LA MOARTE!!!
ONOARE SI PATRIE!
Gladiatorul.

LIGA MILITARILOR PROFESIONISTI (L.M.P.) O SPERANTA PENTRU MILITARII TARII !Asa cum v-am obisnuit pana acum ,si de aceasta data sunt alaturi de militarii acestei tari care au nevoie de sustinere,de promovare,de motivare si de foarte mult respect si consideratie din partea celor care se numesc a fi "LEGIUITORII TARII".
NU ARE CARACTER SINDICAL.

CEI CARE DORESC SA STIE MAI MULT DESPRE EI O POT FACE UTILIZAND URMATORUL LINK: http://ligamilitarilor.ro/
ACESTI OAMENI MERITA SUSTINUTI SI AJUTATI,PRIN EI,PRIN NOI PUTEM FACE UN PIC MAI MULT PENTRU CAMARAZII NOSTRI,PUTEM INCERCA SA REDAM ONOAREA SI SA STERGEM LACRIMILE RUSINII.

ONOARE SI PATRIE !
PATRIE SI ONOARE !

In continuare voi prezenta cate ceva despre ei.Voi incepe avand acordul dansilor cu "Statutul".************************************************
STATUTUL
LIGII MILITARILOR PROFESIONISTI
ROMANIA
Crezul membrilor ligii
„Cred în datoria de a apăra teritoriul şi interesele României în orice situaţie;
Cred în obligaţia mea de a respecta cu stricteţe legile statului român;
Cred în dreptul la libertate şi siguranţă al fiecărui cetăţean al patriei noastre;
Cred în libertatea de gândire şi conştiinţă, în viaţa privată şi de familie a oricărui om;
Cred că omul trebuie să moară aşa cum se naşte – liber şi egal în demnitate şi drepturi.
Să-mi ajute Dumnezeu, ca această credinţă să nu dispară niciodată!”
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1: Liga Militarilor Profesionişti asociaţie socio – profesională apolitică,nonguvernamentală şi nonprofit s-a constituit la data de , devenind persoană juridică, prin Sentinţa Civilă nr. , pronunţată de Judecătoria Constanţa la data de .
Art.2: Liga Militarilor Profesionişti este continuatoarea de drept a tradiţionalei forme de asociere socio-profesională a militarilor români .
Art. 3: Liga Militarilor Profesionişti, inscripţionată pe tot cuprinsul prezentului statut prin abrevierea L.M.P, are sediul central în Constanţa, Str.Constantin Brătescu Nr.45. şi are posibilitatea legală de a-şi constitui filiale.
Art. 4: L.M.P se constituie pe o durată de timp nedeterminată, dizolvarea fiind posibilă numai în următoarele situaţii:
a) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz, atunci când:
- scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrar ordinii publice;
- realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrar ordinii publice;
- când se urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
- când a devenit insolvabilă.
b) prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 5: În cazul dizolvării asociaţiei impusă de cerinţele art. 4, alin. « a » , stabilirea destinaţiei patrimoniului rămas după lichidare revine organului judecătoresc. În situaţia dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, destinaţia patrimoniului va fi stabilită de către aceasta.
Art. 6: Deviza Ligii Militarilor Profesionişti este “ONOARE ŞI PATRIE “
Art. 7: Simbolurile Ligii Militarilor Profesionisti sunt: drapelul, imnul, emblema şi ziua aniversară, aceasta fiind data de …………. a fiecărui an.
Forma, designul, textul iscripţionat, textul imnului şi partitura acestuia vor fi discutate şi aprobate numai de către Adunarea Generală.
Art.8: L.M.P. poate să solicite Guvernului României recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică, prin “utilitate publică” înţelegându-se orice activitate care se desfăşoară în domenii de interes public general sau al unor colectivităţi.
Art. 9: Pe tot parcursul existenţei sale, L.M.P nu-şi va schimba denumirea sub care a fost înregistrată juridic. Orice folosire ilegală a acestei denumiri va intra sub incidenţa legii, cel (cei) în cauză suportând rigorile acesteia.
Capitolul II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LIGII
Art. 10: Scopul L.M.P. este de a desfăşura activităţi menite să contribuie la stimularea motivaţiei profesionale, dezvoltarea dorinţei de performanţă şi competitivitate, ajutorare inter-umană, precum şi activităţi ce pot contribui la deconectarea de la stresul vieţii.
Prin aceste activităţi, desfăşurate în deplin respect faţă de lege, se va urmări permanent cultivarea şi dezvoltarea nobilului sentiment al camaraderiei profesionale şi de armă.
Art. 11: Pentru realizarea scopului propus, L.M.P. îşi va coordona activitatea urmărind îndeplinirea următoarelor obiective:
A: Popularizarea faptelor de arme şi a realizărilor de excepţie pe linie profesională a membrilor asociaţi, precum şi a persoanelor ce nu deţin această calitate, dar, prin sprijinul pe care îl oferă, demonstrează că au înţeles şi apreciază scopul Ligii. Popularizarea se va face prin activităţi moral-spirituale, mediatizate, pe cât posibil, prin mass-media centrală sau locală, precum şi printr-o publicaţie editată de ligă.
B: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu persoanele care îşi desfăşoară activitatea în afara cadrului militar – fie activi, fie rezerva, fie pensionari – precum şi cu alte organizaţii nonguvernamentale şi apolitice, atât locale, cât şi din teritoriu;
C: Promovarea relaţiilor de camaraderie cu militari aflaţi în serviciul armatelor altor state, prin discuţii pe teme militare, tehnice, efectuarea unor activităţi culturale şi turistice;
D: Atitudine fermă faţă de acei membri care, sub diverse forme, încalcă normele prevăzute în statutul ligii, mergând până la excluderea acestora din asociaţie;
E: Instituirea premiului “Cel mai bun militar profesionist”, se va acorda celui mai bun militar profesionist din Romania ;
F: Organizarea de concursuri pe teme militare, tehnice, marinăreşti, cultură generală şi sportive, atribuind câştigătorilor premii în bani şi obiecte purtătoare ale însemnelor Ligii;
G: Constituirea cercurilor aplicative şi a unei asociaţii sportive cu specific tehnico-marinăresc, la care să participe, cu precădere, membrii asociaţiei şi familiile acestora;
H: Organizarea unor activităţi sportive, de club, agrement, pescuit sportiv etc., participanţi fiind, în primul rând, membrii asociaţi;
I: Organizarea de seri distractive (baluri, aniversări, serbari campenesti, revelioane etc.) la care, pe lângă membrii asociaţi, pot participa şi alte persoane.
J: Constituirea unui sistem financiar destinat întrajutorării camaradereşti, bugetul acestuia formându-se prin perceperea unei cotizaţii aparte faţă de cea achitată lunar în calitate de membru al Ligii.
Capitolul III
MEMBRI – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI
Art. 12: Calitatea de membru al L.M.P. o poate dobândi orice persoană fizică, indiferent de statutul său profesional şi locul desfăşurării activităţii. Aderarea la această formă de asociere se face benevol, iar perioada de rămânere în cadrul asociaţiei este la latitudinea fiecărui membru aderent.
Art. 13: Membrii L.M.P au calitatea de membri asociaţi, aici regăsindu-se:
a)soldati gradati voluntari in activitate şi în rezervă.
b) ofiţeri, subofiţeri, maiştri militari,activi sau în rezervă.
c) ofiţeri,subofiţeri,soldati,veterani de război.
d) elevi ai Şcolilor Militare
e) personal contractual civil din unităţile militare sau din societatea civilă;
f) persoane fizice, care prin fapte considerate meritorii (donaţii, sponsorizări etc.) susţin scopul şi obiectivele L.M.P.;
g) membrii familiilor tuturor categoriilor profesionale enumerate, cu precizarea că cei care au vârsta mai mică de 18 ani, se consideră a fi “membri asociaţi simpatizanţi juniori”.
Art. 14: Persoanele care se regăsesc în actul juridic de constituire a L.M.P., deţin calitatea de membri asociaţi fondatori.
Art.15: Persoana fizică doritoare a obţine calitatea de membru asociat al L.M.P., are obligaţia nu numai de a cunoaşte prevederile prezentului statut, ci să le şi respecte în totalitate.
În privinţa modalităţii de obţinere a respectivei calităţi, solicitantul, recomandat de cel puţin un membru asociat, completează o cerere tip, document ce va fi discutat în cadrul Consiliului Director. Rezoluţia va fi comunicată solicitantului la data înregistrării. Dacă rezoluţia este pozitivă, solicitantul va achita, pe bază de chitanţă fiscală, suma ce reprezintă taxa de înscriere,cotizaţia pe luna în curs, precum şi suma solicitată pentru eliberarea legitimaţiei. Din momentul achitării sumei de bani stabilite, persoana respectivă va fi luată în evidenţă ca membru asociat.
Art. 16: Membrii asociaţi ai L.M.P., mai puţin membri asociaţi de onoare, elevii Şcolililor Militare şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori, au obligaţia de a achita lunar (sau, dacă doresc acest lucru, anticipat, dar pentru o perioadă de timp nu mai mare de 12 luni calendaristice) o sumă percepută de către asociaţie drept cotizaţie, sumă nerambursabilă la ieşirea oricăruia dintre membri asociaţi din efectivul Ligii.
Cuantumul acestei sume se stabileşte numai de către Adunarea Generală, şi va avea caracter unic pentru toţi membri asociaţi plătitori. La plata cotizaţiei nu se admite, decât absolut motivat, o întârziere mai mare de 3 (trei) luni calendaristice, dar în nici un caz întârzierea, cât ar fi de motivată, nu poate depăşi 6 (şase) luni calendaristice. În cazul nerespectării acestor precizări, cel în cauză va fi sancţionat prin excluderea din efectiv.
Art. 17: Fiecare persoană, după ce a obţinut calitatea de membru asociat, va primi din partea secretariatului Ligii legitimaţia şi insigna acestei asociaţii. Nu primesc asemenea obiecte – simbol elevii Şcolilor Militare precum şi membri asociaţi simpatizanţi juniori.
Art. 18: Membrii L.M.P., indiferent de calitatea statutară, au următoarele îndatoriri:
- să achite cotizaţia la termenele stabilite;
-să fie loiali Ligii, acţionând, după aptitudini şi pricepere, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite a contribui la realizarea scopului;
- să păstreze şi să acţioneze pentru păstrarea armoniei de grup, respectând întru totul principiile camaraderiei;
- să ţină cont de personalitatea fiecărui om cu care se intră în contact, fie că acesta este o persoană fizică, fie că aparţine sau reprezintă o persoană juridică.
Art. 19: Membrii asociaţi ai L.M.P. au următoarele drepturi:
a)aleg şi pot fi aleşi în organele conducătoare ale L.M.P.;
b) hotărăsc asupra modului de desfăşurare a activităţilor Ligii şi folosirii patrimoniului acesteia;
c)solicită revocarea conducerii Ligii sau numai a anumitor persoane, atunci când consideră că acestea nu-şi îndeplinesc atribuţiile funcţiei ocupate;
d) au acces la toate informaţiile referitoare la viaţa internă a asociaţiei şi pot participa la toate activităţile acesteia.
Art. 20: Elevii Şcolilor Militare, precum şi membrii asociaţi simpatizanţi juniori nu pot fi aleşi în organele conducătoare ale Ligii şi nu au drept de vot, chiar dacă participă la Adunarea Generală sau la alte întruniri unde se iau diverse hotărâri.
Capitolul IV
PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU ASOCIAT AL L.M.P.
Art. 21: Calitatea de membru asociat al L.M.P. se poate pierde în următoarele situaţii:
a)excluderea datorată lipsei de profesionalism sau comportament civic dezonorant;
b) excluderea datorată nerespectării normelor statutare, refuzul de a plăti cotizaţia sau întârzieri nemotivate în plata acesteia, perioada depăşind 3(trei) luni calendaristice în cazul nemotivării sau 6 (şase) luni calendaristice, atunci când motivaţia întârzierii este nu numai anunţată în timp oportun , dar şi considerată reală de către membrii Consiliului Director;
c) retragerea la cerere.
Art. 22: Pierderea calităţii de membru asociat prin excludere, aşa cum prevede art. 21 alineatele “a” şi “b”, se produce după discutarea fiecărui caz în parte în cadrul Consiliului Director, hotărârea acestui organ conducător fiind luată cu majoritatea simplă de voturi.
Art. 23: Renunţarea, prin retragere benevolă, la calitatea de mebru asociat al L.M.P., este un act de voinţă unilaterală a celui în cauză. Ca atare, solicitantul, personal, va primi, fără restricţii, acceptul din partea Consiliului Director.
Art. 24: Momentul ieşirii din evidenţa asociaţiei, indiferent de modul producerii, se consideră a fi prima zi a lunii în care s-a hotărât acest lucru.
Art. 25: În oricare dintre situaţiile ce conduc la pierderea calităţii de membru, persoana în cauză va preda legitimaţia. În cazul când, din diverse motive, legitimaţia nu a fost predată la secretariat, aceasta se declară nulă prin neprezentare, fapt ce se va consemna în registrul de evidenţă.
Art. 26: Prejudiciul moral sau material adus Ligii de către oricare dintre persoanele ce deţin sau nu calitatea de membru, atrage după sine excluderea din asociaţie (dacă are această calitate),aceasta atrăgînd răspunderea materială şi penală conform legilor în vigoare.
Art. 27: În toate situaţiile prevăzute de art. 22, care au ca efect pierderea calităţii de membru, cel în cauză nu beneficiază de rambursarea sumelor achitate drept cotizaţie şi obţinere de legitimaţie.
Art. 28: Elevii Şcolilor Militare, care prin liberă aderare au obţinut calitatea de membri asociaţi ai L.M.P, pierd acestă calitate la momentul absolvirii. Revenirea în efectivul Ligii, este posibilă doar după completarea unei noi cereri de înscriere.
Capitolul V
ORGANIZARE, CONDUCERE ŞI CONTROL
Art. 29: Organele de conducere şi control ale L.M.P. sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 30: Adunarea Generală este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociaţi.
Adunarea Generală se întruneşte, obligatoriu, la termenul stabilit de către legislaţia în vigoare, dar poate fi convocată în regim de urgenţă şi de către Consiliul Director, atunci când acest organ de conducere consideră întrunirea membrilor asociaţi ca absolut necesară.
Art. 31: Competenţa Adunării Generale cuprinde:
a)stabilirea strategiei obiectivelor generale ale asociaţiei;
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a bilanţului contabil;
c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d ) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a Comisiei de cenzori;
e) înfiinţarea de filiale;
f ) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut;
i) atribuirea (dar şi ridicarea) titlului de preşedinte de onoare.
Art. 32: Titlul de preşedinte de onoare al L.M.P., se acordă de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.
Titlul de preşedinte de onoare, poate fi deţinut de două persoane în aceeaşi perioadă de timp.
Art. 33: Hotărârile Adunării Generale se iau prin votul majorităţii simple. Acestea sunt obligatorii chiar şi pentru membri asociaţi care nu au luat parte la şedinţa Adunării Generale sau au votat împotrivă.
Dacă anumite hotărâri sunt considerate a fi contrare normativelor legale, contrare actului constitutiv şi statutului, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri asociaţi care prezenţi la şedinţa Adunării Generale au votat împotrivă şi au cerut să se insereze poziţia lor în procesul – verbal, cât şi de către cei care nu au fost prezenţi, termenul fiind de 15 zile de la data desfăşurării şedinţei.
Art. 34: Adunarea Generală alege preşedintele L.M.P. şi Consiliul Director al acesteia pe funcţii, prin votul majorităţii simple, vot exprimat în secret.
Mandatul Preşedintelui L.M.P. şi al Consiliului Director are durata de 5 ani.
Pentru oricare funcţie din componenţa Consiliului Director va funcţiona instituţia interimatului până la prima Adunare Generală ordinară, dar nu mai mult de un an.
Art. 35: Membrii asociaţi care doresc să facă parte din Consiliul Director au acest drept, şi pot deveni membri ai Consiliului respectând cerinţele prezentului statut, astfel:
a) depunerea personală a candidaturii, specificând şi funcţia ale cărei atribuţii consideră că le poate îndeplini;
b) depunerea candidaturii la propunerea grupurilor profesionale.
Dacă numărul celor care şi-au exprimat dorinţa de a face parte din Consiliul Director este mai mare cu 10 persoane decât numărul dinainte stabilit, atunci selecţia candidaţilor se va face de către Consiliul Director în exerciţiu, criteriile de selecţie fiind următoarele: vechimea în asociaţie, calităţile profesionale şi de lider de grup, precum şi gradul de participare la acţiunile şi activităţile asociaţiei.
Depunerea de candidaturi se va finaliza cu cel mult 15 zile înaintea convocării Adunării Generale.
Art. 36: Componenţa Consiliului Director este:
1. Preşedinte (preşedinte ligă)
2. Prim-vicepreşedinte
3. Vicepreşedinte I
4. Vicepreşedinte II
5. Vicepreşedinte III
6. Secretar
7. Consilier juridic
8. Membri
În privinţa membrilor, aceştia sunt doar validaţi prin votul la vedere al Adunării Generale, întrucât ei au calitatea de reprezentanţi şi sunt aleşi de grupurile membrilor asociaţi, după cum urmează:
- la un umăr de 5 – 30 membri, 2 reprezentanţi;
- la un număr de 30 – 60 membri, 4 reprezentanţi;
- la un număr de peste 60 membri, 7 reprezentanţi.
Segmentul profesional lucrativ care nu întruneşte numărul de 5 (cinci) membri, va fi reprezentat în Consiliul Director de către cel mai apropiat segment care are reprezentanţă în respectivul organ conducător.
Revocarea oricăruia dintre membri reprezentanţi ai grupurilor profesionale aparţine doar celor care i-au mandatat să-i reprezinte în Consiliul Director, şi poate avea loc oricând, fără a fi nevoie de votul Adunării Generale.
În componenţa Consiliului Director al L.M.P., având statutul de membru, se vor regăsi şi preşedinţii filialelor.
Art. 37: Persoanele care deţin funcţiile de contabil, casier etc., nu fac parte din Consiliul Director. Cu aceste persoane, dacă sunt salarizate, se perfectează un contract prin care se stabileşte relaţia dintre angajat şi angajator aşa cum este prevăzut prin lege.
Art. 38: În ceea ce priveşte alegerea persoanelor ce vor ocupa funcţiile din Consiliul Director prevăzute la art. 36, poziţiile 1-7, obligatoriu se va avea în vedere următoarele:
A: Preşedinte (preşedinte L.M.P.)
Persoana aleasă trebuie să posede calităţi manageriale precum şi calităţile necesare unui lider de grup, să provină din rândul membrilor asociaţi cu statutul social de militar activ sau în rezervă, dar care să fi activat profesional în calitate de militar. Preşedintele Consiliului Director, poate fi reales de către Adunarea Generală (dacă îşi depune candidatura) cu încă un mandat de cinci ani, dar nu mai mult. Preşedintele nu poate fi revocat decât de Adunarea Generală. Consiliul Director poate suspenda preşedintele din funcţie pe motive bine întemeiate, dar nu mai mult de 6 luni calendaristice, sau îi poate aproba acestuia cererea scrisă de demisie, dacă aceasta este voinţa expresă şi definitivă a celui în cauză.
B: Prim-vicepreşedinte
În funcţia de prim-vicepreşedinte se recomandă a fi ales un membru asociat militar în activitate sau în rezervă, persoană cu reale calităţi manageriale care îi pot servi la preluarea unui eventual interimat sau la accederea în funcţia de preşedinte, dacă va dori să candideze.
C: Vicepreşedinte I, II şi III
Pentru ocuparea acestor funcţii se recomandă ca vicepreşedinţii I, II şi III să aibă statutul social de cadru militar activ sau în rezervă.
D: Secretar
Funcţia de secretar poate fi ocupată de oricare dintre membrii asociaţi, fie activ profesional, fie in rezerva, fie pensionar, la selecţie avându-se în vedere cunoştinţele sale în domeniul lucrului cu documente şi, dacă este posibil, să aibă deprinderi în folosirea computerului.
E: Consilier juridic
Pentru funcţia de consilier juridic se va avea în vedere ca persoana ce doreşte să încadreze această funcţie, să aibă studii în domeniul juridic.
Art. 39: La expirarea mandatului de 5 ani acordat persoanelor care ocupă funcţiile prevăzute în conţinutul art. 36, acestea îşi pot depune candidatura la noile alegeri ori de câte ori doresc, cu excepţia persoanei care a deţinut funcţia de preşedinte. Această persoană mai poate candida pe funcţia de preşedinte doar o singură dată după consumarea primului mandat de 5 ani.
Art. 40: Întrunirea Consiliului Director se face, obligatoriu, o dată pe lună, dar dacă situaţia o impune, Consiliul Director se va întruni ori de câte ori este necesar. Pentru a asigura operativitate, având în vedere faptul că la sediul Ligii programul se desfăşoară în mai toate zilele săptămânii, problemele curente, precum şi hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului Director se vor îndeplini de către persoanele ce deţin funcţiile prevăzute la art. 36 pct. 1-7, urmând ca în prima şedinţă de lucru a Consiliului Director, membrii acestuia să fie informaţi despre activitatea depusă de către respectivele persoane în perioada dintre cele două şedinţe de consiliu.
Art. 41: În exercitarea competenţei sale, Consiliului Director îi revin următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul cu privire la acţiunile şi activităţile Ligii;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
c) asigură relaţiile Ligii cu persoanele fizice sau juridice, guvernamentale sau nonguvernamentale locale, din teritoriu sau din afara acestuia, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat în deplin respect faţă de legislaţia în vigoare;
d) hotărăşte asupra schimbării adresei sediului asociaţiei, comunicând în timp oportun organelor judecătoreşti acest lucru;
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.
Art. 42: Comisia de cenzori se alcătuieşte dintr-un număr impar de membri, dintre care cel puţin unul trebuie să fie contabil autorizat.
Art. 43: Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de către Adunarea Generală.
Art. 44: Activitatea L.M.P. se desfăşoară sub directa coordonare a Consiliului Director, folosindu-se 7 Secţii de lucru, după cum urmează:
- Secţia 1: Pregătire tehnică, informare şi documentare;
- Secţia 2: Propagandă şi cultură;
- Secţia 3: Protecţie socială;
- Secţia 4: Protocol;
- Secţia 5: Sport – agrement – turism;
- Secţia 6: Reclamaţii – sugestii – propuneri;
- Secţia 7: Cercuri tehnico – aplicative.
Atribuţiile şi responsabilităţile fiecărei Secţii de lucru, se stabilesc prin Regulamentul de funcţionare a Consiliului Director.
Capitolul VI

FILIALE – ORGANIZARE ŞI CONDUCERE
Art. 45: Conform celor precizate prin conţinutul art. 4, L.M.P. îşi poate constitui filiale în toate orasele tarii, exceptând localitatea în care funcţionează sediul central. În oraşele stabilite nu se poate constitui decât o singură filială.
Art. 46: Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a asociaţiei, numărul minim de membri fiind de 3 (trei). Filiala, fiind o entitate cu personalitate juridică, poate încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ea poate încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al asociaţiei.
Pentru a-şi dobândi propria personalitate juridică, filiala trebuie să se înscrie în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, respectând în totalitate normele juridice în vigoare.
Art. 47: După adunarea de constituire, Consiliul Director al filialei este obligat să prezinte în termen de 10 (zece) zile Consiliul Director al L.M.P., următoarele documente:
a) copie după procesul verbal de constituire;
b) tabel cu persoanele alese în Consiliul Director al filialei,specificând în dreptul fiecăruia funcţia ocupată;
c) tabel nominal cu persoanele aflate în evidenţă la constituire, din care să reiasă categoria socio-profesională a fiecăreia.
Art. 48: Consiliul Director al L.M.P., după studierea documentelor primite, confirmă sau infirmă constituirea filialei.Confirmarea constituirii se finalizează prin înmânarea preşedintelui Consiliului Director al filialei a ştampilei specifice filialei , precum şi a documentelor de lucru strict necesare.
Art. 49: Filiala L.M.P. are proprie autonomie, dar toate acţiunile sale se vor desfăşura în baza Statutului Ligii, document juridic care, indiferent de situaţie, nu poate fi încălcat.
Art. 50: Organele de conducere ale filialei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Comisia de cenzori.
Art. 51: Normele prevăzute de Statutul L.M.P. care fac referire la atribuţiile Adunării Generale (art. 31), precum şi la atribuţiile Comisiei de cenzori (art. 43) sunt aceleaşi şi pentru filiale .
Art. 52: Consiliul Director al filialei se alege pentru un mandat de 5 (cinci) ani, având atribuţii identice cu cele prevăzute prin conţinutul art. 41 din prezentul Statut.
În privinţa componenţei Consiliului Director, aceasta este:
- preşedinte;
- prim-vicepresedinte;
- vicepreşedinte I, II şi III;
- secretar,
- membri (numărul membrilor se stabileşte în funcţie de numărul segmentelor generatoare de membri cotizanţi, respectând normele prevăzute de Statut în această privinţă).
Pentru oricare funcţie din componenţa Consiliului Director va funcţiona instituţia interimatului până la prima Adunare Generală ordinară dar nu mai mult de un an.
Art. 53: Alegerea şi atribuţiile Comisiei de cenzori, sunt stipulate prin conţinutul articolelor 42 şi 43 din prezentul Statut.
Art. 54: În cazul întreruperii activităţii prin dizolvare, patrimoniul filialei va fi dirijat aşa cum prevede art. 5 din prezentul Statut.
Capitolul VII
PATRIMONIUL L.M.P. – CONSTITUIRE ŞI ADMINISTRARE

Art. 55: Patrimoniul L.M.P. se compune din bunurile mobile şi imobile, precum şi din bugetul financiar format din:
a) cotizaţia achitată în fiecare lună de către membrii asociaţi;
b) sume provenite din subscripţii, donaţii şi sponsorizări;
c) sume obţinute din taxele percepute de la cursurile organizate şi desfăşurate de către Ligă, asociaţia punând la dispoziţie atât spaţiul, cât şi bunurile materiale solicitate;
d) sumele obţinute din închirieri de spaţiu, rămase după achitarea impozitelor şi datoriilor către stat sau alte organisme private.
Nu intră în patrimoniul Ligii sumele provenite din cotizaţiile depuse lunar pentru fondul financiar destinat Sistemului de Întrajutorare camaraderească.
Art. 56: Sumele folosite pentru investiţii sau diverse cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor sunt suportate din fondul financiar format din: cotizaţia de membru al Ligii, donaţii, sponsorizări, închirieri de spaţii locuibile şi taxe cursuri tehnico - aplicative.
Investiţiile şi cheltuielile ocazionate de diverse acţiuni şi activităţi vor fi aprobate de către Adunarea Generală, iar în perioada dintre două Adunări Generale ordinare, de către Consiliul Director, acest organ urmând a justifica, cu documente, atât necesitatea folosirii sumelor în cauză, cât şi modul cum au fost acestea folosite.
Art. 57: Documentele contabile (balanţe, dări de seamă etc.) solicitate de către organele în drept, aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se vor întocmi şi preda la termenii stabiliţi prin lege şi hotărâri guvernamentale. Persoanele în responsabilitatea cărora se află întocmirea documentelor financiar – contabile vor reflecta cu realism şi deplină corectitudine activitatea financiar-contabilă a Ligii, precum şi a filialelor sale.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.58: L.M.P. se supune în totalitate legislaţiei române cu privire la asociaţii si fundaţii. Orice modificare operată de către Adunarea Generală asupra prezentului Statut, obligatoriu va fi adusă la cunoştinţa organelor judecătoreşti care au atribuit Ligii statutul de persoană juridică.
Art. 59: Toate documentele ce urmează a fi emise de asociaţie vor fi discutate şi aprobate de către Consiliul Director, acestea neavând valabilitate dacă lipsesc: antetul, semnătura preşedintelui sau a înlocuitorului acestuia, precum şi ştampila.
În cazul documentelor emise de către filială,documente prin care Liga sau filiala se consideră angajate, indiferent de problematica abordată, acestea, pe lângă semnătura preşedintelui Consiliului Director al filialei, vor fi semnate şi de către preşedintele L.M.P. Lipsa semnăturii preşedintelui Ligii, a antetului şi a ştampilei L.M.P. fac ca respectivele documente să nu aibă valabilitate.
Art.60: Liga Militarilor Profesionişti nu aderă la nici o altă organizaţie obştească, nu fuzionează cu o altă asociaţie, indiferent de forma şi scopul acesteia, având doar posibilitatea de a colabora cu acestea, respectând, în totalitate, prevederile prezentului Statut.
Art 61: Modificarea actului constitutiv sau a statutului ligii se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul liga, dar numai după ce proiectul privind modificările este discutat şi aprobat de către Adunarea Generală a membrilor asociaţi.
Conţinutul prezentului Statut, a fost aprobat
de către Adunarea Generală extraordinară a
membrilor Ligii Militarilor Profesionişti,
întrunită în plen în data de …………
PREŞEDINTE


PRIM-VICEPREŞEDINTE
ALBU DANUT

VICEPREŞEDINTE I
MOCANU DANUT


VICEPREŞEDINTE II
COCUS GABRIEL FLORIN

VICEPREŞEDINTE III
CRACIUN ION

SECRETAR
HĂDĂREAN GABRIEL

JURIST
TEŞA IOAN

ADMINISTRATOR-CASIER
LUPU MUGUREL

PREŞEDINŢI DE ONOARE
SCUTARU GEORGE
CORDOŞ ALEXANDRU

ONOARE ŞI PATRIE!

duminică, mai 22

NEGOCIERI ISRAELIENE,REFUZUL JIHADULUI ISLAMIC,RANI VECHI SI OPINII NOI.MUSULMANI VERSUS NON-MUSULMANI.


"Yafez Azzam, lider spiritual al Jihadului Islamic, se afla pe lista Israelului cu cei mai cautati teroristi. A supravietuit mai multor operatiuni de lichidare si nu renunta la agenda razboinica.
Jihadul Islamic nu va sustine nici un guvern care sa recunoasca Israelul, care sa negocieze cu Tel Avivul. Noi de multa vreme am tot zis ca negocierile cu Israelul vor fi fara sfirsit si fara rezultat.
Ce inseamna "solutie" pentru Jihadul Islamic, distrugerea statului Israel? Jihadul Islamic a transmis de multe ori acest mesaj.

Nu vrem sa distrugem pe nimeni. Israelul ne distruge pe noi. Noi ne vrem doar drepturile. Israelienii ne-au ocupat paminturile, noi doar ne aparam si vrem inapoi ce e al nostru. Atit.

Pentru SUA si alte tari, Jihadul Islamic este o organizatie terorista

Cine-s teroristi? Teroristi sint cei care au ocupat Irakul, au aruncat bomba atomica in Japonia, au aruncat sute de bombe in Liban. Noi doar rezistam ocupatiei. Bush e teroristul, el a adus razboaie peste tot in lume. El sprijina comportamentul brutal al Israelului si vrea ocupatie in Irak, el a sprijinit razboiul din Liban.

Atunci care este solutia, dupa parerea dumneavoastra?

Israelul joaca un rol foarte important si e cauza nenorocirilor palestinienilor, alaturi de SUA si chiar de tarile arabe. Avem drepturile noastre, iar Israelul ar trebui sa ne dea inapoi aceste drepturi."
"Bush e teroristul. El a pornit razboi sfidind ONU si fara permisiunea ONU.

Jihadul Islamic este acuzat ca e finantat de Iran.

Cred ca exista o confuzie. Jihadul Islamic are o relatie foarte buna cu Iranul si o relatie de prietenie cu toti cei care sprijina lupta palestinienilor impotriva ocupatiei si care ajuta rezistenta. Jihadul Islamic are o buna relatie cu Iranul, pentru ca Iranul este impotriva ocupatiei israeliene si sprijina dreptul palestinienilor de a rezista si de a lupta pentru libertate. Dar Jihadul Islamic isi ia singur deciziile, nimeni nu ne influenteaza ori ne impune ceva. Nu le permitem prietenilor nostri apropiati sa intervina, sa ne influenteze deciziile. (Carmen Gavrila, corespondent special al Radio Romania Actualitati in Liban)

Cei mai periculosi
Jihadul Islamic promoveaza instalarea unui regim islamic sunnit dupa modelul regimului siit iranian. Desi e miscare sunnita, are la baza filosofia ayatollahului Khomeini - teocratia. Sint faimosi, pentru ca de fiecare data cind procesul de pace a fost relansat au organizat atentate, inclusiv sinucigase, in Israel, ca sa determine oprirea negocierilor intre Autoritatea Palestiniana si Israel. Din anul 2000 pina in prezent, au trimis cel putin 40 de atentatori sinucigasi si au organizat zeci de atacuri."

ASTA ERA ATUNCI ,SA VEDEM CUM ESTE ACUM...

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a respins vineri propunerea de creare a unui stat palestinian pe baza situaţiei frontierelor din 1967, cu ocazia întrevederii pe care a avut-o la Casa Albă cu preşedintele SUA, Barack Obama.

"Dacă Israelul este pregătit să accepte compromisuri generoase pentru pace, totuşi nu poate reveni la frontierele din 1967, pentru că acestea nu pot fi protejate", a spus Netanyahu.

Barack Obama a recunoscut că există "disensiuni" cu Israelul privind procesul de pace, avertizând că în procesul de pace din Orientul Mijlociu există "oportunităţi", dar şi "pericole".

Preşedintele SUA afirma, joi, că "frontierele Israelului şi Palestinei trebuie să aibă la bază liniile din 1967, cu schimburi convenite de cele două părţi, pentru a stabili graniţe sigure şi recunoscute pentru ambele state"

VOI MAI PUNCTA CATEVA LUCRURI SI despre :
-sinucigasii din atentate teroriste,cum sunt ei vazuti de catre musulmani,cum ne vad musulmanii pe noi asa numitii"non-musulmani",ce spune Coranul despre sinucidere si luarea vietii altor semeni indiferent de cauza ,si nu in ultimul rand, cum ii vad pe cei ce considera ca fac bine, sacrificand vieti in "razboiul sfant".Mici raspunsuri la vechi probleme de "actualitate".


Cineva spunea :

"Ce nevoie are Allah subhana Wa Taala de el?Absolut nici unul.Si cum as putea eu sa sa`mi sacrific viata pt. EL?Facind ce?
Eu cred ca acest lucru lasa loc interpretarilor de avem acum noua definitie pe care au imbratisat`o insusi musulmanii,Kamikaze=martir!
Cite mame din Palestina nu povestesc mandre ca fii lor s-au detonat si au devenit martiri???Iaca de aia avem ceea ce avem din media,de aia ne vad non-musulmanii asa cum ne vad.Pt. ca unii sustinem sus si tare ca nu ai voie sa te sinuciz,iar altii sunt mindri de fii lor "martir"(aka,sinucigasi)."

IATA DECI CA A FI SINUCIGAS DE SINE,UGIGAS AL ALTORA ESTE UN ACT DE MARE MANDRIE!


Altcineva ii raspundea:

"Personal cred ca aici sacrificiul este de fapt tot ceea ce faci ca sa fii pe calea lui Allah..sigur ar fi mai simplu sa te lasi in voia simturilor..dar,aici iti sacrifici simturile pentru a te face placut lui Allah...asa cum faci sacrificii pentru familie,copii ..etc...nu este vorba despre suicid sau ceva josnic...ba din contra este vorba de sacrificarea raului din noi.Pana la urma viata e doar o clipa..destul de dulce pentru a urma pacatul..dar,de ce sa n-o sacrificam ,adica sa inceram curatirea noastra pentru a pasi in rai?"

DECI SA INTELEG CA ATENTATUL TERORIST,MASACRUL ESTE SAVARSIT PENTRU CURATIRE?
SA FIE MOARTEA ALTORA CHEIA RAIULUI?! MA INDOIESC..

In alta ordine de idei iata ceva interesant:

"Cred ca in asta consta si diferenta intre conceptia crestina si cea islamica, sacrificiul suprem in numele credintei e pasiv in cazul crestinilor, prin acceptarea suferintei si a chinului , in timp ce la musulmani, e activ, prin lupta impotriva necredinciosilor , in ambele cazuri, martirajul asigurandu-le mantuirea."


IATA DECI CA NOI ACEI NUMITI NON-MUSULMANI SUNTEM CONSIDERATI INFERIORI,INCAPABILI DE MANTUIRE.
INSA EU TIN CONT DE CONSTANTIN BRANCOVEANU,DE FII SAI,DE TOTI MARTIRII PENTRU CREDINTA AI NEAMULUI ROMANESC SI SPUN:FALS!
SUNTEM MARTIRI AI SUFERINTEI,AI CAPULUI PLECAT,AL JUGULUI INFIERAT,SUNTEM MARTIRI AI BUNATATII,AL SARACIEI SI AL TRAIULUI MEREU LA LIMITA EXISTENTEI.SI PENTRU ASTA NU OMORAM ,NU EXPLODAM IN PIETE,LA METROU ,SAU DETURNAM AVIOANE.


IATA CE SPUNE UN "CUNOSCATOR MUSULMAN" DESPRE JIHAD:


"Jihadul exterior nu se suprapune peste conceptul laic de patriotism?
Daca o tara islamica este victima agresiunii unei puteri neislamice, atunci toti cetatenii tarii respective ar trebui sa participe la jihad-ul militaresc, datoria fiecarui musulman fiind sa accepte sacrificiul in numele lui Allah, deci sa lupte pentru apararea teritoriului.

Cum se explica jihadul in contextul campaniilor militare ale profetului Mohammed? La o prima vedere (superficiala) exista o contradictie intre razboiul defensiv, ce presupune jihadul, cu expansiunea musulmana, care pare condusa dupa principiul "cea mai buna arma de aparare este atacul". Tocmai din cauza acestei laturi de ‘aparare’ a credintei prin expansiune militara, nu misionarism (cale exclusiv pasnica), lumea nemusulmana nu-l poate accepta pe Mohammed. Cum explicati diferenta intre cruciade si campaniile militare conduse de Mohammed?


SA INTELEG CA ACEST FLAGEL NUMIT TERORISM ESTE CONSIDERAT A FI SIMILAR CU ACTELE DE BRAVADA EXECUTATE DE MOHAMMED?
DACA DA ATUNCI MISIONARISMUL ACTUAL ESTE UNUL SANGEROS .
ATUNCI INSEAMNA CA :CAMPANIILE MILITARE SI CRUCIADELE SUNT SUTELE DE ATENTATE?!


CACI:

"În spatele ideii de jihad, ca expediţie militară, se afla o puternică tradiţie războinică. Practic, jihadul a înlocuit razia preislamică atât de răspândită printre triburile arabe, canalizând odată cu apariţia statului islamic toată această energie distructivă internă spre exteriorul proaspetei comunităţi, în interesul statului islamic care se năştea. „În acest context – susţin unii istorici – se poate specula că jihad-ul este parţial o raţionalizare ideologică a raziei”. În ţinuturile deşertice, unde dispoziţia belicoasă era o stare mentală normală, razia reprezenta una din puţinele ocupaţii masculine.

În război musulmanii se conduceau după reglementările stabilite în cărţile războiului, precum şi după unele reguli cutumiare. Vom observa în exemplele următoare că aceste reguli erau stricte şi ofereau şansa cruţării vieţii adversarului, doar în condiţiile stabilite de învingător. Un aspect important îl reprezenta declanşarea ostilităţilor. Astfel, necredincioşii trebuiau mai întâi să fie instruiţi şi apoi invitaţi să adere la islamism. Dacă refuzau, se pornea război împotriva lor. Capitularea acestora fără convertire se încheia cu un tratat în virtutea căruia învinşii îşi păstrau bunurile, religia şi obiceiurile lor, dar plăteau o anumită taxă. Dacă opuneau rezistenţă şi apoi erau învinşi, deveneau proprietatea învingătorilor cu toate bunurile lor. Musulmanii puteau să-i omoare, să-i transforme în sclavi, să le răpească femeile şi copii."


CITITI SI TRAGETI CONCLUZII SINGURI...
ASTA NE FACE SA NE GANDIM LA MULTE ,INSA MA ABTIN DEOCAMDATA INCERCAND SA VA LAS PE DUMNEAVOASTRA SA INTELEGETI CEEA CE TREBUIE.


"Sinuciderea este interzisa in Islam, fara indoiala. Hadithul se refera la cei care mor pe calea lui Allah. Daca tu te arunci intr-o prapastie si spui bismillah, asta nu este moarte pe calea lui Allah. Micul jihad, sau lupta pe calea lui Allah trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, pentru ca el sa fie considerat jihad si nu omor, masacru sau cum vreti sa ii spuneti. In primul rand jihadul nu este atacul oamenilor nevinovati, ci este aparare ( a familiei, a averii, a tarii etc), jihadul nu se poarta la ucigand la intamplare, jihadul trebuie declarat de persoanele competente. Nu pot eu acum sa ma ridic si sa declar jihad si gata plec la lupta si mor martir! Allah subhanahu wa ta'ala nu ne-a facut orbi care taie in stanga si in dreapta, ci orice lupta trebuie sa fie dreapta.

Si cand ai sa vezi pe undeva descrisi acesti kamikaze, sa stai sa te gandesti daca ei au murit intr-o lupta dreapta sau nu, daca au facut asta pentru Allah sau pentru ca altii sa spuna "uite, cutare a murit martir"."


IATA DECI EXPLICATIA MORTII ATATOR SUFLETE NEVINOVATE DIN LUMEA INTREAGA.
IATA DECI CA SE RECOMANDA A FI DREPTI DAR NU ORBI .
SA NE FEREASCA DUMNEZEU...DE DREPTATEA LOR.
SI:

Allah nu vă opreşte să faceţi bine acelora care nu au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi nu v-au alungat din căminele voastre, [ba din contră] să fiţi foarte buni şi drepţi, căci Allah îi iubeşte pe cei drepţi. Însă Allah vă opreşte să-i luaţi ca aliaţi pe aceia care au luptat împotriva voastră, din pricina religiei, şi v-au alungat din căminele voastre şi au ajutat la alungarea voastră. Iar aceia care şi-i iau ca aliaţi sunt nelegiuiţi. >> (Mumtahane: 8-9)

Statul Israel s-a înfiinţat pe nedreptate, cu nedreptate a ajuns până în zilele noastre şi crede că îşi va continua existenţa pe nedreptate. Tocmai de aceea am pus versetul cu înţelesul "nu există vrăjmăşie decât împotriva celor nelegiuiţi." (al-Baqara :193) ca titlu.

Masacrul din Gazza, care a durat 22 de zile şi care s-a soldat cu pierderea a peste o mie de vieţi nevinovate, n-a fost nici primul şi nici ultimul. În atacul fără margini de nemilos al Israelului, Gazza a arătat întregii lumi o apărare eroică.

Puterea şi lupta fac parte din naturaleţe. În lumea animalelor, acestea două sunt dirijate de instincte. Animalele de pradă vânează datorită acestor instincte şi capacităţi pe care le au din naştere. Totuşi, nici o specie vie nu a dispărut din cauza puterii şi luptei folosite de animale unul împotriva celuilalt. Omul este singura vietate care ucide cât nu mănâncă şi nu va putea mânca vreodată. Şi tot el este singurul care creează arme ce pot distruge specia în totalitate.

IATA RASPUNSUL LA ANUMITE EVENIMENTE ACTUALE.


"În Gazza, lumea a mai văzut încă o dată ce înseamnă ca puterea să treacă în mâinile celor lipsiţi de conduita puterii. Israel a făcut din nou ceea ce a făcut în trecut în Deyr Yasin, Genin, Sabra, Şatilla, Burj al-Berajin, Liban şi în multe alte locuri. Pur şi simplu a trimis moarte asupra oamenilor nevinovaţi, fără să ţină cont de nimic. A ucis 1366 de oameni: femei, bărbaţi, copii, tineri , bătrâni. A rănit în jur de 6000 de oameni. 1500 dintre aceştia vor rămâne schilodiţi pe viaţă. Şi nu a ucis numai oamenii, ci a distrus fermele de animale, grajdurile, livezile de măslini, de portocali etc. A distrus de asemenea întreaga infrastructură a unui oraş în care trăiesc un milion şi jumătate de suflete, transformând Fâşia Gazza într-o fâşie moartă.

Faptul că neamul lui Israel nu a făcut aceasta pentru prima dată ne spune chiar Tora: „Şi au dat junghierii tot ce era în cetate: bărbaţi şi femei şi tineri şi bătrâni şi boi şi oi şi asini, tot au trecut prin ascuţişul sabiei.” (Ioşua 6:21). Se pare că miile de ani ce au trecut de atunci nu au schimbat nimic."

DUSMANII VECHI,ADEVARURI UITATE,CAI SPRE PACE DISTRUSE DE CATRE AMBELE PARTI IMPLICATE.
INTERESE GLOBALISTE PREA MARI PENTRU A SE TINE CONT DE RANILE SANGERANDE.
CE TREBUIE SA INTELEGEM ESTE CA TOTI DORIM MANTUIREA DAR FIECARE DINTRE NOI O CAUTAM DIFERIT!

SURSA:
http://stiri.rol.ro/Jihadul-Islamic-respinge-orice-negociere-cu-Israelul-20618.html
http://islamulazi.ro/forum/
http://www.mediafax.ro/externe/benjamin-netanyahu-respinge-revenirea-la-frontierele-din-1967-8277259/
http://poze.roiv.net/poze-ro/poze-alb-negru.html
pe data viitoare,


ps:NOPTI SI ZILE USOARE TUTUROR UMBRELOR care VEGHEAZA SI IMPIEDICA "dreptatea unora" pe pamantul Romaniei.

MAJUSCULELE SUNT DOAR PENTRU DIFERENTIEREA INSERTURILOR DE MICILE MELE COMENTARII.

miercuri, mai 18

TOP SECRET:DIN CONSPIRATIILE LUI 11 SEPTEMBRIE, MOARTEA LUI OSAMA BIN LADEN .


Am revenit..
Intreaga lume fierbe.Intrebarile fara raspuns ,misterul mortii lui Osama a ramas "nedescoperit".
Supozitii putem face oricare dintre noi bazandu-ne pe scenarii care pot fi sau nu aproape de adevar.
Prin multitudinea de e-mailuri primite am gasit ceva interesant,care mi-a atras atentia,era un insert dintr-un articol in engleza,eu il voi atasa asa cum l-am primit.

Ceea ce se scrie acolo, poate sau nu sa fie adevarat.Insa...
Iata deci:

"Un oficial al guvernului SUA declara ca Bin Laden a murit in 2001, iar atentatele de la 11 septembrie au fost o operatiune tip „steag-fals” :
Fostul deputat adjunct si secretar de stat sub trei administratii diferite, Steve R. Pieczenik, spune ca este pregatit sa spuna unui mare juriu federal numele unui general de top care i-a spus direct faptul ca atacurile de la 11 septembrie au fost o inscenare.
Dr. Steve R. Pieczenik, un informator de top din cadrul guvernului, un om care a detinut numeroase si diferite pozitii influente sub trei presedinti diferiti si inca colaboreaza cu Departamentul Apararii, a declarat ieri in cadrul emisiunii Alex Jones Show o stire socanta si anume ca Osama Bin Laden a murit in 2001 si ca el s-a pregatit sa depuna marturie in fata unui mare juriu modul in care un general de top i-a spus direct ca atacul 9/11 a fost o operatiune sub identitate falsa („steag fals”).

Pieczenik nu poate fi considerat ca ar fi un „teoretician al conspiratiei”. El a servit ca secretar de stat adjunct sub trei administratii diferite, Nixon, Ford si Carter, in timp ce lucra, de asemenea, pentru Reagan si Bush senior si inca mai munceste ca si consultant pentru Departamentul Apararii. Fost Capitan al Marinei SUA, Pieczenik a obtinut doua premii prestigioase Harry C. Solomon la Harvard Medical School si in acelasi timp a obtinut doctoratul la MIT (Massachusetts Institute of Technology).


Fiind recrutat de catre Lawrence Eagleburger ca secretar de stat adjunct in domeniul managementului, Pieczenik a continuat sa-si dezvolte „principiile de baza pentru razboiul psihologic, combaterea terorismului, strategia si tactica de negocieri transculturale pentru Departamentul de Stat american, comunitatile militare si de informatii si alte agentii ale guvernului Statelor Unite”, in timp ce a elaborat, de asemenea, strategii fundamentale pentru salvarea de ostatici, care au fost ulterior flosite in intreaga lume.

Pieczenik a mai servit, de asemenea, ca senior in tactici politice in subordinea secretarilor Henry Kissinger, Cyrus Vance, George Schultz si James Baker si a lucrat pentru campania electorala a lui George W. Bush impotriva lui Al Gore. Palmaresul sau subliniaza faptul ca el este unul dintre oamenii cu cele mai profunde conexiuni in cercurile serviciilor de informatii secrete din ultimele 3 decenii cel putin.

Personajul lui Jack Ryan, care apare in multe romane ale lui Tom Clancy si a fost, de asemenea, jucat de Harrison Ford in cunoscutul film Patriot Games din 1992, se bazeaza pe persoana lui Steve Pieczenik.

In aprilie 2002, cu peste noua ani in urma, Pieczenik a spus in cadrul emisiunii Alex Jones Show ca Bin Laden „era deja mort de luni de zile” si ca guvernul a planuit sa astepte momentul cel mai oportun din punct de vedere politic pentru a lansa subiectul si totodata cadavrul sau. Pieczenik ar fi in pozitia de cunoscator, avand in vedere ca l-a intalnit personal pe Bin Laden si a lucrat cu el in timpul razboiului impotriva sovieticilor in Afganistan, pe la inceputul anilor 80.
Pieczenik a spus ca Osama Bin Laden a murit in 2001, „nu pentru ca fortele speciale l-ar fi ucis, ci pentru ca medicii CIA l-au tratat si era inscris in registrul secret de informatii cu sindromul Marfan”, adaugand ca guvernul american stia ca bin Laden a fost mort dinaintea invadarii Afganistanului.
Sindromul Marfan este o boala genetica degenerativa pentru care nu exista nici un tratament permanent. Boala scurteaza grav durata de viata a suferindului.
„El a murit de sindromul Marfan, iar Bush junior stia despre asta, comunitatea serviciilor si informatiilor secrete stia despre el”, a declarat Pieczenik, specificand modul in care medicii CIA l-au vizitat pe Bin Laden in iulie 2001 la Spitalul American din Dubai.

„El era deja foarte bolnav de sindromul Marfan, aflandu-se pe moarte, asa ca nimeni nu a trebuit sa-l omoare”, a adaugat Pieczenik, declarand ca Bin Laden a murit la scurt timp dupa atentatele de la 11 septembrie in resedinta lui din Tora Bora.

„In cazul in care va intrebati daca comunitatea de informatii sau CIA s-au ocupat de musamalizarea acestei situatii, raspunsul este da, categoric da”, a declarat Pieczenik, referindu-se la declaratia ziarului Sunday’s cum ca Bin Laden a fost ucis la complexul sau in Pakistan si adaugand „Acest intreg scenariu in care veti vedea o gramada de oameni care stau acolo si privesc intens si in direct la un ecran mare asasinarea teroristului, acestea sunt prostii”, referindu-se la imaginile publicate de Casa Alba, care pretind sa-i arate pe Biden, Obama si Hillary Clinton uitandu-se la operatiunea de ucidere a lui Bin Laden in direct pe un ecran de televizor.

„Este o mare inscenare, o simulare, suntem intr-un teatru american al absurdului… De ce facem asta din nou… Omul e mort de noua ani deja… De ce, in mod repetat, guvernul trebuie sa minta poporul american”, a intrebat Pieczenik.
„Osama Bin Laden a fost complet mort, deci acesta nu ar fi putut fi atacat sau confruntat sau ucis”, a declarat Pieczenik, glumind ca singurul mod in care s-ar fi putut intampla ar fi fost cazul in care fortele speciale au atacat o morga.
Pieczenik a declarat ca decizia de a lansa aceasta farsa a fost luata acum pentru ca Obama a ajuns la un nivel scazut prin prabusirea rating-ului de aprobare si din cauza faptului ca problema cu certificatul de nastere i-a explodat in fata.
„A trebuit sa dovedeasca faptul ca el e mai mult decat american… trebuit sa fie agresiv”, a spus Pieczenik, adaugand ca farsa a fost, de asemenea, o modalitate de izolare a Pakistanului, ca razbunare la opozitia intensa a programului Predator care a ucis sute de pakistanezi.
Demitand raportul guvernului de asasinare a lui Bin Laden ca o „gluma bolnava” pe seama poporului american, Pieczenik a spus: „Ei sunt atat de disperati sa-l faca viabil pe Obama, sa nege faptul ca el nu ar fi fost nascut aici, orice intrebari sau nereguli cu privire la trecutul sau, sa-l faca sa para asertiv… pentru ca acest presedinte sa fie fi din nou ales si astfel publicul american sa poata fi pacalit inca o data”.

Afirmatia lui Pieczenik, aceea ca Bin Laden a murit in urma cu aproape zece ani, este repetata de catre profesionisti ai serviciilor secrete precum si de numerosi sefi de stat din intreaga lume.

Bin Laden „a fost folosit in acelasi mod in care atentatele 11 septembrie au fost folosite pentru a mobiliza emotii si sentimente ale poporului american, in scopul de a merge la un razboi care a trebuit sa fie justificat printr-o naratiune creata de Bush junior si Cheney despre lumea terorismului ”, a declarat Pieczenik.
In timpul interviului de la Jones Alex Show de acum 2 zile Pieczenik a afirmat, de asemenea, ca i-a fost relatat direct de catre un general important ca pe 11 septembrie a fost un ordin de neinterventie militara si o operatiune de tip „steag fals” si ca el este pregatit sa mearga la un mare juriu pentru a dezvalui numele generalului.
„Ei au condus atacurile”, a declarat Pieczenik, numindu-i pe Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Stephen Hadley, Elliott Abrams si Condoleezza Rice, printre altii ce au mai fost direct implicati.

„Am predat aceste tipuri de operatiuni la Colegiul National de Razboi, le-am predat sub toate aspectele si modalitatile de operare, asa ca am stiut exact ce a fost facut publicului american”, a adaugat el.
Pieczenik s-a tot repetat ca el e perfect de acord sa dezvaluie numele generalului care i-a spus despre 11 septembrie ca a fost o lucratura interna, intr-un tribunal federal „astfel incat sa putem clarifica acest lucru din punct de vedere legal, nu cu stupida Comisie 9/11, care a fost absurda”.
Pieczenik a explicat ca el nu e un liberal, nici un conservator sau un membru de partid de ceai, ci doar un american care este profund ingrijorat de directia in care se indreapta tara lui"


DACA ACESTE LUCRURI SUNT ADEVARATE ,DACA TOT CEEA CE S-A FACUT A FOST O MASINATIUNE MACABRA GENERATA DE INTERESE GLOBALISTE,ATUNCI TOTI CEI CARE LUPTA IMPOTRIVA TERORISMULUI VOR DESCOPERI CA AU FOST INSELATI.
CA NICI UN TRATAT DE ANTITERORISM SAU DE CONTRATERORISM NU ISI MAI ARE APLICABILITATEA.
CAT DESPRE DREPTURILE OMULUI NICI NU MAI POT SPUNE NIMIC.
UN INTREG HAOS IDEOLOGIC.
INSA ASTFEL DE "ADEVARURI" SE DECLASIFICA DUPA SUTE DE ANI...DIN PACATE SAU DIN FERICIRE!
CEI CARE DORESC SA PARCURGA INTREG MATERIALUL IN LIMBA ENGLEZA PLUS FILMULETELE ATASATE O POT FACE PE :

http://www.infowars.com/top-us-government-insider-bin-laden-died-in-2001-911-a-false-flag/.


"ISTORIA NE VA JUDECA PE TOTI"...


pe curand,

miercuri, mai 4

ARMA PSIHOLOGICA ,CONTRATERORISM IN MANIERA NAVY SEAL ...

"The only easy day was yesterday" - Navy Seals Motto.

Cautand ceva care sa fie diferit de tot ceea ce se prezinta in media ,am ales sa vb despre ceva nou -Arma psihologica.

Prezinta sta incercand, sa inteleg eu insumi mitul "LUPTATORULUI PERFECT",al modalitatilor de pregatire si mai ales al stagiului de indoctrinare.

Indoctrinare care inseamna, in primul rand -o anulare a vointei personale si o corelare imediata si definitiva la vointa colectiva care trebuie sa actioneze ca un singur brat,o singura arma ,devenind o arma de ucis cu o "precizie chirurgicala".
Asta desigur nu se prea potriveste pentru ca, in urma lor ramane doar moarte si mult sange!


Astfel ca:

"Specificul activităţilor de muncă antiteroristă necesită un control emoţional evident, un calm deosebit de necesar în adaptarea la situaţii extrem de solicitante fizic şi psihic.
Aceste caracteristici ale lumii moderne generează solicitări specifice, la care trebuie să facă faţă angajaţii:

a) schimbările socioprofesionale rapide solicită capacitatea de învăţare rapidă din partea angajaţilor;
b) dezvoltarea de noi cunoştinţe şi tehnologii cere capacitatea de integrare/asimilare rapidă de informaţii;
c) accentul pus pe competenţe probate pune în valoare meritocraţia (păstrarea şi promovarea celor mai buni);
d) creşterea diversităţii în muncă, învăţare, stil de viaţă, solicită o mai mare flexibilitate din partea indivizilor.

Cu alte cuvinte, evoluţia societăţii şi multiplicarea forţei de muncă a impus şi exigenţe sporite pentru angajaţi, acestora solicitându-li-se performanţe înalte, posibile datorită prezenţei unor caracteristici psihologice, precum: adaptabilitate, aptitudini şi deprinderi multiple şi transferabile, abilitatea de a lucra în echipe diverse.
Fără să încercăm să epuizăm subiectul în discuţie acum, am putea concluziona că terorismul este preţul plătit de civilizaţia occidentală pentru hegemonia sa şi impunerea principiilor democratice în lume.

Cuvântul „TERORISM”.

Indiferent de denumire, răspândire sau culoare locală, terorismul patronează, pe lângă violenţă, alte două fenomene alarmante, şi anume: traficul de droguri şi de arme.
În activitatea lor, în scopul atingerii scopurilor propuse, cei care îl practică recurg la o diversitate de practici teroriste precum asasinatele politice, răpirile de persoane, atentatele cu arme şi bombe, victimele acestora constituind deopotrivă demnitari politici şi guvernamentali, magistraţi, oameni de afaceri, personalităţi ale culturii şi ştiinţei, poliţişti, ziarişti şi mai nou femei, bătrâni sau chiar copii.

În afara acestor organizaţii „tradiţionale” apar o serie de persoane care, individual sau în grup, organizat sau neorganizat, îşi îndreaptă atacul criminal împotriva şefului statului, şefului guvernului sau miniştrilor săi, înlăturarea fizică a persoanei vizate constituind practica teroristă cel mai des folosită .


Terorismul este o activitate veche de când lumea.

Crizele politice, economice, debarcarea unui guvern, instaurarea altuia legitim sau nu, rezolvarea unor probleme sociale sunt, nu de puţine ori, situaţii în care actul terorist este considerat o soluţie. În procesul de definire a acestui fenomen sunt întâlnite dificultăţi, în sensul că, această tehnică de aplicare a violenţei nu poate fi folosită numai la anumite tipuri de conflicte ci, în principiu, ea ar putea fi utilizată de oricine, în toate tipurile de situaţii conflictuale, nu neapărat politice.
În procesul de definire a acestui fenomen sunt întâlnite dificultăţi, în sensul că, această tehnică de aplicare a violenţei nu poate fi folosită numai la anumite tipuri de conflicte, ci, în principiu, ea ar putea fi utilizată de oricine, în toate tipurile de situaţii conflictuale, nu neapărat politice.
Unii specialişti susţin că nu se poate da nicio definiţie terorismului, argumentând că respectiva se poate schimba în funcţie de motivul, momentul şi locul unde are loc actul terorist.
Pentru cealaltă tabără a teoreticienilor, aproape orice act de violenţă poate fi inclus în categoria terorismului chiar dacă, de multe ori, pot apărea confuzii din cauza comportamentului aparent similar manifestat de un individ (care din considerente politice comite un act violent), de un criminal de drept comun sau de un dezechilibrat mintal.


Violenţa este înţeleasă ca fiind recurgerea la forţă, în vederea prejudicierii integrităţii unor persoane sau bunuri, de către un individ sau un grup. Aşadar, teroarea poate surveni şi fără terorism, dar în acelaşi timp, teroarea este cheia care declanşează terorismul.


IN RELATIILE INTERNATIONALE ,PRECUM SI IN STUDIILE DESPRE GLOBALIZARE ,TERORISMUL ESTE O URMARE A GLOBALIZARII SI INCERCARII DE IMPUNERE FORTATA A NORMELOR CELOR PUTERNICI.Combaterea şi contracararea terorismului sunt acţiunile întreprinse de către guverne pentru a contracara pericolul, incluzând măsurile speciale iniţiate de structurile militare, de organele de ordine şi de profesioniştii pe linie de pază şi protecţie pentru reducerea probabilităţii unui atac împotriva unui anumit obiectiv.

Asemenea măsuri mai cuprind şi acţiunile întreprinse ca ripostă la un anumit eveniment, mergând de la folosirea unei echipe tactice într-o situaţie de luare de ostatici, până la bombardarea teritoriului unei ţări care patronează o anumită acţiune sau un anumit grup.

Conform opiniilor specialiştilor, grupările teroriste se pot împărţi în următoarele categorii:
• Grupări etnice, regionaliste, naţionaliste;
• Grupări care se autointitulează revoluţionare;
• Grupări anarhiste care se remarcă prin absenţa unor scopuri clare şi precise, ideologia lor fiind confuză;
• Grupări patologice sau individuale care nu revendică scopuri de ordin politic sau ideologic, motivaţia lor constând în lipsa de acomodare într-o anumită societate, organizare socială, familie;
• Grupări neofasciste de extremă dreaptă şi care în unele ţări acţionează cu acordul tacit şi sprijinul guvernelor;
• Mercenarii ideologici, pe care îi întâlnim cel mai frecvent în grupările cu câmp de acţiune transnaţională

PAREREA ME NU E TOCMAI ACEASTA DEOARECE EXISTA DOAR UN PROCENT MIC DE "EXEMPLE CONFUZE ",RESTUL AVAND CLAR SCOLUP MANIFESTARILOR SANGEROASE.

Sunt impotriva terorismului oriunde s-ar afla el asa cum sunt impotriva TERORISMULUI CONTROLAT,LA COMANDA ,ACOLO UNDE ESTE NEVOIE DE O SCHIMBARE CONFORM PLANURILOR MONDIALE.
DESPRE TERORISTUL MILENIULUI 3 A CURS CERNEALA MULTA CU DIFERITE CATALOGARI INCEPAND CU:PSIHOPAT,ANTISOCIAL,INDIVID MARCAT DE ANUMITE TRAUME ,FANATIC,;LUP SINGURATIC SINUCIGAS,FARA PERSONALITATE ,CU UN CREIER MIC ETC.

Cand nu se vrea a se intelege motivatia actului teroristului,si mai ales cand nu se lupta cu adevarat pentru stoparea acestui flagel, uneori comandat este tardiv sa vorbim, despre profilul si motivatiile teroristului.

In urma acestor lucruri peste tot in lume s-a vazut necesitatea aparitiei luptatorilor AT/CT bine pregatiti sa faca fata acestor provocari,insa...

Prin pregătire şi antrenament, luptătorul antiterorist trebuie să fie cât mai aproape de felul de a fi al unui terorist adevărat, cu atât mai mult cu cât, în întreaga istorie a omenirii nu există vreo situaţie, experienţă, ideologie, care să poată fi comparată cu forţa morală pe care Islamul o insuflă luptătorilor săi.

„Fiecare membru trebuie să fie capabil să suporte vărsarea de sânge, omorul, arestările şi închisoarea. El trebuie să fie capabil, dacă va fi necesar, să omoare unul sau mai mulţi tovarăşi ai săi; El trebuie să fie capabil să suporte privaţiunile şi tratamentul înjositor la care ar putea să fie expus de către inamic.
El nu trebuie să se vândă inamicului, nici să-şi sacrifice religia de dragul libertăţii”.

Compararea teroriştilor cu ceilalţi membrii ai societăţii, din aceeaşi zonă geografică, a relevat faptul că aceştia au rate similare în ceea ce priveşte tulburările de personalitate şi problemele psihopatologice.

Chiar dacă am admite că teroriştii sunt persoane cu tulburări de personalitate şi psihopatologii, nu trebuie să uităm că ei fac parte din grupuri sociale care funcţionează pe baza discreţiei, încrederii şi sprijinului reciproc şi nu recrutează oameni care pot fi
uşor reperaţi în public.
Manualul Al-Qaeda descrie calităţile pe baza cărora sunt recrutaţi membrii organizaţiei. Aceştia trebuie să fie capabili să păstreze secretul operaţiilor nu numai în afara organizaţiei, dar şi în interiorul ei. Să fie calmi şi să îndure traume psihologice, precum arestul sau moartea camarazilor. Să fie de încredere, inteligenţi, să aibă abilităţi de observare, analiză, sinteză şi schimbare.
De asemenea, grupurile teroriste recrutează, din ce în ce mai mult, persoane cu pregătire superioară, cu expertiză în domeniul comunicaţiilor, programării computerelor, ingineriei, finanţelor şi al altor ştiinţe (Hudson, 1999). Un studiu interesant realizat asupra modului în care tinerii palestinieni ajung ' bombe vii' reliefează importanţa socializării în cadrul grupurilor mici.


CITIND CELE MAI DE SUS,CAT SI ALTELE NU MI SE PARE IMPOSIBILA IPOTEZA CONFORM CAREIA OSAMA BIN LADEN A FOST INSTRUIT DE CATRE USA!
SA ISI FI DEPASIT ELEVUL PROFESORUL INTR-UN MOD MACABRU SI SINGEROS?!


Pe tema asta se poate vorbi imens de mult, de aceea as vrea sa ne intoarcem, dupa aceasta mare paranteza la subiectul nostru"ANTRENAMENTUL SEAL".


Forţele speciale ale S.U.A. reprezintă probabil, cea mai diversificată şi structurată categorie de forţe de acest tip pe care le-a dezvoltat vreun stat de-a lungul istoriei.
Cu peste 25 de structuri de forţe speciale, divizate la rândul lor în alte zeci de substructuri, trupele speciale americane sunt un adevărat etalon pentru orice tip de forţă din orice ţară. Deviza lor – „îndrăzneţii înving” - preluată de la SAS, vorbeşte de la sine despre condiţia acestor luptători.

Forţele SEAL reprezintă primele forţe speciale navale ale SUA. SEAL este un acronim pentru „Sea” (mare), „Air” (aer) şi „Land” (pământ),adică defineşte mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Luptătorii SEAL pot înota sau se pot paraşuta în zona de operaţii şi pot fi folosiţi nu doar pentru a distruge obiective în operaţiuni marine, ci şi ca mici unităţi tactice.

La începutul anilor ’60, liderii SUA au ajuns la concluzia că forţele armate au nevoie de echipe cu o mare flexibilitate, care să ducă la bun sfârşit misiuni speciale în teatrele de operaţii de pe tot mapamondul.

În zona Golfului Persic forţele SEAL au fost prezente încă înainte de 1990, când Irakul a atacat Kuweitul. Ele au avut rolul de a proteja transporturile de petrol de minele marine amplasate de Iran. Operaţiunea s-a desfăşurat între 1987 şi 1989 şi a avut numele de cod „Earnest Will”.

Războiul din Golf i-a implicat în misiuni ce au cuprins atât acţiuni de observare şi strângere de date, cât şi de salvare a piloţilor aliaţi căzuţi în spatele liniilor inamice.

În ianuarie 2002 prezenţa lor în Afganistan a dus la descoperirea şi capturarea unei mari cantităţi de armament şi muniţie într-o reţea de tuneluri şi peşteri aflate în estul ţării, în apropiere de Zhawar Kili, lângă graniţa cu Pakistanul.

Antrenamentul–pregătirea SEAL, cuprinde o etapă preliminară, de antrenament şi selecţie a viitorului personal şi o etapă de antrenament specific în vederea pregătirii pentru misiunile viitoare.

Oricât de bine pregătit ar fi luptătorul este copleşit de griji, şi-ar dori foarte mult să ştie
ce-i hărăzeşte soarta, de multe ori se simte neajutorat şi neînţeles, îşi pune tot felul de întrebări cum ar fi:

• Ce se va întâmpla în această misiune ?
• Voi corespunde aşteptărilor ?
• Voi fi mutilat sau ucis ?
• Unde se află adversarul ?
• Mă pot baza oare pe colegul de echipă, pe comandant ?

Din nefericire, răspunsuri exacte la aceste întrebări nu-i poate da nimeni.
Până la urmă frica şi teama sunt unele din simţămintele de bază ale omului, iar luptătorul antiterorist nu este un robot. În misiuni, frica apare pe neaşteptate şi este întotdeauna o emoţie negativă, care produce un dezechilibru emoţional şi perturbă economia activităţii. Pentru a înfrunta acest handicap, luptătorul trebuie să facă faţă anumitor sarcini impuse de specialişti, care prin procesul de instruire încearcă să dezvolte contraforţe (curajul, încrederea, cunoaşterea, speranţa, credinţa sau iubirea), reglând concomitent afectivitatea şi autocontrolul.

Acţiunile din timpul misiunilor, plasate sub semnul solicitărilor fizice, psihice sau morale, trebuie să reprezinte pentru luptător ceva natural.

Conştient fiind, acesta trebuie:

• să-şi rişte viaţa;
• să ucidă;
• să îndure privaţiuni;
• să înfrunte teama.

CONFORM ANTRENAMENTULUI SEAL SE PRESUPUNE CA ACESTE LUCRURI SA NU MAI EXISTE.
IAR EU MA INTRE CE MAI RAMANE DIN ACEL OM?

Tensiunea şi stresul reprezintă un alt aspect al vieţii luptătorului, care, în cadrul unei forţe de elită asigură succesul sau eşecul.

Chiar şi misiunile de mai mică intensitate, pot duce la reacţii puternice de stres de luptă, dacă luptătorii nu sunt antrenaţi suficient în acest scop. Când stresul devine dominant, afirmă cercetătorul canadian de origine maghiară Hans Selye, citat de Loghin, indivizii sunt supuşi unei stări de tensiune cu repercusiuni negative asupra stărilor psihice, fapte ce pot avea consecinţe negative în starea psihică a individului.

Los Navy Seals son la unidad de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos. Su nombre es un acrónimo de Sea-air-land(mar aire y tierra). Fueron creados explícitamente en 1962 para luchar en la guerra de Vietnam. El gobierno estadounidense vió que necesitaba pequeñas unidades muy operativas en la selva vietnamita que pudieran causar cuantiosos daños al ejército del Vietcong. Basándose en el método de entrenamiento de los Rangers, basado en la especialización de sus tropas en diferentes ambientes, iniciaron los primeros cursos para entrar en los Navy Seals. Una vez superaron las duras pruebas les comenzaron a especializar a esta unidad en la lucha submarina y demolición. Poco despues les especializaron para pelear en la selva vietnamita. En muy poco tiempo se ganaron el respecto de sus aliados y un temor racional por parte de los enemigos.

Debido a su efectividad los Seals no fueron disueltos y continuan actualmente operativos. Han participado en todos los conflictos en los que ha participado la marina estadounidense, desde el episodio de los blackhawks derribados en Somalia hasta las guerras actuales en Irak y Afganistán, donde destacó el teniente Michael P. Murphy quién se expuso al fuego enemigo para poder solicitar ayuda para sus hombres en la operación Red Wing(recibió la medalla al honor del congreso de manera póstuma).
Su insignia(imagen de la izquierda) representa el águila calva o americana, símbolo de Estados Unidos, cogiendo un arcabuz, que representa el aire, un tridente, que representa la tierra y un ancla representando el mar.
El entrenamiento de los Navy Seals es de los más duros qu hay en el mundo y se considera de los más completos entre las unidades especiales. Consta de 3 fases diferentes
Fase 1: Acondicionamiento básico, dura 8 semanas. En esta fase se entrena la ondición física, habilidad en el agua, trabajo en equipo y tenacidad. Durante las primeras tres semanas preparan a los aspirantes para la cuarta semana, más conocida como la “semana del infierno”. Durante esta semana, participan en una sesión de cinco días y medio de entrenamiento continuo, con un máximo de 4 horas de sueño al día. Las 4 semanas restantes están dedicadas a la enseñanza de varios métodos de reconocimiento acuático y cómo hacer cartas de navegación.
Fase 2: Buceo. 8 semanas. En esta fase se entrena, desarrolla y califica a los candidatos como competentes en buceo de combate. Durante este período, el entrenamiento físico continúa y se hace paulativamente más intenso
Fase 3: Guerra terrestre. 9 semanas. Esta fase se centra en enseñar orientación, tácticas de pequeñas unidades, técnicas de patrulla, rappel, tiro y explosivos. Las últimas 3 semanas y media se pasan en la Isla de San Clemente, donde los candidatos aplican las técnica aprendidas.
Para completar el entrenamiento básico, se sigue un curso de 3 semanas de paracaidismo.


PE DATA VIITOARE,
PS:MAJUSCULA NU INSEAMNA LIPSA DE RESPECT FATA DE CITITORI!

SURSA:
http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2008/arma%20psihologica/arma%20psihologica.pdf
http://www.blackairsoft.com/enciclopedia-airsoft/navy-seals/.

luni, mai 2

ZECE ANI ARUNCATI IN MARE ! OSAMA SI OBAMA INTR-UN JOC AL HAZARDULUI?
ZECE ANI ARUNCATI IN MARE!!


Toata lumea indiferent de canalul pe care il urmaresti vorbeste despre marea victorie americana imporiva terorismului.Se spune ca l-ar fi omorat pe nr 1: Osama Bin Laden.
Desi e cuvantul meu impotriva altora ,eu sustin ca nu e chiar asa!
Ca nu e adevarat,SUGEREAZA surse din Pakistan!
La radio,la tv ,in ziare ,pe net se poate vedea poza decedatului....mai putin cand vine vorba despre televiziunea GEO din Pakistan!

Fotografia este trucata!

"Niciun oficial american sau pakistanez nu a confirmat autenticitatea acesteia", a adaugat postul, pe site. Luni de dimineata nu a fost publicata nicio fotografie oficiala infatisandu-l pe Osama bin Laden mort. Posturile pakistaneze au prezentat primele aceasta fotografie ca fiind a lui bin Laden, reluata de BBC si CNN, care au incetat, foarte rapid, sa o mai difuzeze.

Ca l-au omorat, si ca l-au aruncat in mare...sincer nu cred!!!
De ce ?!

Lucrurile din punctul meu de vedere, stau cam asa:

.L-AU NUMIT TERORISTUL NR 1,L-AU CAUTAT PANA SI IN GAURA DE SARPE,I-AU PUS IN SPATE ATENTATE SI EXPLOZII CAPCANE DIN INTREAGA LUME,L-AU VAZUT MAI CEVA CA PE MOS CRACIUN PRIN TOATA LUMEA SI CAND L-AU PRINS SI L-AU OMORAT ARUNCANDU-L IN MARE !!!:)))
NU E CREDIBIL!!
ANALISTII CU EXPERIENTA CERCETAND ACEASTA PROBLEMATICA S-AR PUTEA SA IMI DEA DREPTATE!
(ASTA DACA NU TIN MORTIS SA DEA DREPTATE MAJORITATII).

-Brusc s-au saturat de el?!
- Nu mai voiau nici o declaratie nici o marturisire ,nici o lista neagra ,nimic?!
- Brusc le cunosc pe toate?!

Pai daca e asa, OSAMA BIN LADEN nu a existat vreodata, sau e mort de mult!

In conditiile in care, o intreaga lume este antrenata in lupta impotriva terorismului,in momente in care gruparile teroriste sunt "haituite" peste tot in lume, imi pun intrebarea asupra veridicitatii informatiei dezvaluite de catre presedintele USA ,care poate foarte bine prin aceasta, sa urmareasca consolidarea scaunului sau,mai ales ca vin alegeri prezidentiale.

Asta este o foarte buna palma data peste gura republicanilor !!


Cerneala va curge din belsug pe aceasta temA, insa eu voi ramane pe aceeasi pozitie:nu cred in moartea acestui individ, mai ales ca anuntul mortii sale vine in momente explozive pentru intreaga lume araba.
Ce m-a pus pe ganduri este afirmatia suspicioasa a presedintelui Obama la adresa oficialului pakistanez,semn ca a cazut in disgratie...Tavalugul schimbarii se indreapta si inspre Pakistan.

Am auzit cum unii isi dau cu parerea, spunand ca moartea lui Osama inseamna inceputul unei perioade pline de atentate si atacuri sangeroase, care il au ca motiv razbunarea lui Osama.

DacA vor avea loc astfel de lucruri inseamna ca scenariul este unul tare prost!

Eu cred ca este vorba de o manipulare constienta,de un mort care nu exista si despre o mare cantitate de praf aruncata in ochii credulilor!

Ce nu mi-a placut iar este zambetul misterios cu licarirea din ochii lui Sarcozii in timpul declaratiilor sale de totala simpatie si admiratie fata de eforturile Sua.

Nimeni nu spune ca, negocierea pe timp de razboi inseamna crima !
Nimeni nu arata fata nevazuta a situatiei in care victimele, sunt considerate colaterale sau jertfe pentru cauze care nu le impartasesc!
Putin sunt acei care au curajul, sa vorbeasca despre tot ceea ce inseamna misiune de mentinere a pacii,etc.

Indiferent de ceea ce s-a intamplat, este clar ca atat Israelul cat si SUA isi vor vedea linistiti de planurile lor, de actiunile pe care le au deja in desfasurare, si cu siguranta vor rasufla usurati in linistea dinaintea furtunii.

Nimic din ceea ce se va intampla, in lumea asta de acum incolo, nu va avea legatura cu moartea lui Osama bin laden ci va face parte din aprigul proces al globalizarii si colonizarii cu cetatenie dubla.

Va propun un joc de cuvinte destul de interesant "osama-obama"...ce ziceti?!
Un joc al hazardului? Poate ca da!

Tot ceea ce este deja programat sa se intample se va intampla,cat despre noi ,noi vom juca cum ne vor canta altii -tot din aia cu cetatenie dubla.

Cu ajutorul unui prieten am intrat in posesia acestui articol pe care vi-l prezint si dv partial,restul urmand sa il parcurgeti dv singuri.
Bin laden never mentioned in McChrystal report or Obama speech

"Hunt for bin laden" a national shame

Conservative commentator, former Marine Colonel Bob Pappas has been saying for years that bin Laden died at Tora Bora and that Senator Kerry's claim that bin Laden escaped with Bush help was a lie. Now we know that Pappas was correct. The embarrassment of having Secretary of State Clinton talk about bin Laden in Pakistan was horrific. He has been dead since December 13, 2001 and now, finally, everyone, Obama, McChrystal, Cheney, everyone who isn't nuts is finally saying what they have known for years.

However, since we lost a couple of hundred of our top special operations forces hunting for bin Laden after we knew he was dead, is someone going to answer for this with some jail time? Since we spent 200 million dollars on "special ops" looking for someone we knew was dead, who is going to jail for that? Since Bush, Rumsfeld and Cheney continually talked about a man they knew was dead, now known to be for reasons of POLITICAL nature, who is going to jail for that? Why were tapes brought out, now known to be forged, as legitimate intelligence to sway the disputed 2004 election in the US? This is a criminal act if there ever was one.

In 66 pages, General Stanley McChrystal never mentions Osama bin Laden. Everything is "Mullah Omar" now. In his talk at West Point, President Obama never mentioned Osama bin Laden. Col. Pappas makes it clear, Vice President Cheney let it "out of the bag" long ago. Bin Laden was killed by American troops many, many years ago."
"how many "Pentagon Pundits," the retired officers who sold their honor to send us to war for what is now known to be domestic, political, dirty tricks and not national security are culpable in these crimes?

I don't always agree with Col. Pappas on things. I believe his politics overrule his judgement at times. However, we totally agree on bin Laden; we simply disagree with what it means. To me lying and sending men to their deaths based on lies is treason.

Falsifying military intelligence and spending billions on unnecessary military operations for political reasons is an abomination. Consider this, giving billions in contracts to GOP friends who fill campaign coffers, and doing so based on falsified intelligence is insane. This was done for years.

We spent 8 years chasing a dead man, spending billions, sending FBI agents, the CIA, Navy Seals, Marine Force Recon, Special Forces, many to their deaths, as part of a political campaign to justify running America into debt, enriching a pack of political cronies and war profiteers and to puff up a pack of Pentagon peacocks and their White house draft dodging bosses.

How many laws were pushed through because of a dead man?

How many hundreds were tortured to find a dead man?

How many hundreds died looking for a dead man?

How many billions were spent looking for a dead man?

Every time Bush, Cheney and Rumsfeld stood before troops and talked about hunting down the dead bin Laden, it was a dishonor. Lying to men and women who put their lives on the line is not a joke.

Who is going to answer to the families of those who died for the politics and profit tied to the Hunt for Bin Laden?

Din acelasi registru ,continui cu:

"The mastermind of the 9/11 attacks warned that al-Qaeda has hidden a nuclear bomb in Europe which will unleash a "nuclear hellstorm" if Osama bin Laden is captured, leaked files revealed.

The terror group also planned to make a 9/11 style attack on London's Heathrow airport by crashing a hijacked airliner into one of the terminals, the files showed.

Khalid Sheikh Mohammed told Guantanamo Bay interrogators the terror group would detonate the nuclear device if the al-Qaeda chief was captured or killed, according to the classified files released by the WikiLeaks website.

Sheikh Mohammed, the self-professed mastermind of the September 11, 2001 attacks on the United States, has been held at Guantanamo since 2006 and is to be tried in a military court at the US naval base on Cuba over the attacks."

Si restul e "istorie"...pe data viitoare,
PS.Majusculele nu inseamna lipsa de respect fata de cititori!


sursa:http://www.agentia.org/teoria-conspiratiei/prima-poza-trucata-cu-moartea-lui-osama-bin-laden-a-fost-retrasa-9348.html
http://www.mediafax.ro/externe/cronologie-zece-ani-de-urmarire-a-lui-osama-ben-laden-8215321.
http://www.sott.net/articles/show/227393-Years-of-Deceit-United-States-Openly-Admits-Bin-Laden-Long-Dead