luni, octombrie 25

CORANUL ,FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS SI NEOTERORISMUL

**************************************************************

Discuțiile asupra traducerii Coranului, în mediile islamice, au început, chiar din timpul vieții profetului Muhammad, continuând, apoi, secole de-a rândul, fără să se ajungă la o hotărâre definitivă în acest sens. În ceea ce privește traducerea substitutivă, cea care ar trebui să înlocuiască textul coranic arab, este total interzisă, pe când traducerea informativă, cea menită doar să comunice sensurile textului coranic, este aprobată de autoritățile islamice, cu anumite condiții, și care există în momentul de față în mai toate limbile lumii, inclusiv în română.
Din punctul de vedere al dreptului canonic, Coranul constă din nazm - "compoziție" și ma'nā - "semnificație".

În ceea ce privește teologia, care face apel nu numai la datele coranice, ci și la argumente raționale, aceasta face o distincție între al-kalām al-lafzī „cuvântul rostit” ca formă concretă de manifestare a arhetipului său, al-kalām al-nafsī „cuvântul spiritual”, cuvântul-esență aflat din preeternitate în ceruri pe al-Lawh al-Mahfūz „Tabla Păstrată”. Prin revelația avută de profetul Muhammad, cuvântul-esență se materializează în cuvântul rostit care este însăși expresia arabă a Coranului. Și numai această formă concretă de manifestare, cu sensurile ei exoterice, poate fi tradusă pentru cei ce nu cunosc araba, ca un prim pas în apropierea lor față de acest text.
Într-o tradiție rămasă de la profetul Muhammad, se spune că versetele coranice conțin nu numai un sens zahir "exoteric", dar și unul batin "ezoteric" care la rândul său are o multitudine de alte sensuri posibile – minimum șapte și maximum șaptezeci – aflate într-o perpetuă mișcare precum valurile mării. Sensul exoteric, de suprafață, este singurul care poate fi exprimat într-o altă limbă, celelalte sensuri, ascunse, rămând legate de textul original.


Dumnezeu este lumina cerurilor și a pământului! Lumina Sa este asemnea unei firide unde se află o lampă. Lampa se află într-o sticlă, iar sticla este asemenea unei stele strălucitoare. Ea este aprinsă de la un copac binecuvântat: măslinul care nu este nici de la Răsărit și nici de la Asfințit și al cărui ulei aproape că luminează fără ca focul să-l atingă. Lumină asupra luminii! Dumnezeu călăuzește către lumina Sa pe cine voiește. Dumnezeu dă oamenilor pilde. Dumnezeu este Atotcunoscător (Coranul, XXIV, 35).
Dumnezeu! Nu este Dumnezeu afară de El, Viul, Veșnicul! Nici picoteala, nici somnul nu-L prind vreodată! Ale Lui sunt cele din ceruri și de pe pământ. Cine-ar putea mijloci la El, fără îngăduința Sa? El cunoaște cele dinaintea lor și cele de după ei, iar ei nu cuprind din știința Sa decât ceea ce El voiește. Tronul Său este mai întins decât cerurile și pământul a căror păzire nu-I este Lui povară, căci El este Înaltul, Marele (Coranul, II, 255).


Am ales sa fac aceasta introducere, cu date despre Coran pentru a va face o idee, asupra a ceea ce inseamna invataturile musulmane. Voi incerca prin fragmente din Coran, sa distrug ideologia conform careia religia musulmana ar fi o religie a sacrificiilor umane.
Orice religie,orice dogma religioasa intentionat folosita pentru dezbinare si razboi poate deveni o relie a razbunarii ,a legii "talionului".

"Din punct de vedere funcţional, religia poate fi considerată o forţă pozitivă. Ea are funcţii sociale relevante, existând în diferite forme în orice societate.
Religia asigură coeziunea socială, prin ansamblul de idei, valori şi norme necesar oamenilor pentru a-şi forma o identitate comună. Este liantul unui grup oferind un ansamblu de valori comune. Un exemplu elocvent este religia iudaică ce a permis evreilor, trăind separaţi în diferite regiuni şi culturi timp de secole, să-şi păstreze identitatea prin idei şi practici religioase comune."

Voi incepe prin a va prezenta, un lucru foarte simplu,si anume comportamentul musulmanului fata de vecinul sau:

"Vecinii au un statut special în islam. Islamul încurajează musulmanii să aibă un comportament frumos cu vecinii săi, ce reflectă spiritul real şi pur al islamului exemplificat prin aspectul său tolerant în special cu oamenii de alte religii. Nu contează dacă ei sunt musulmani sau nu. Aişa (Allah să fie mulţumit de ea) l-a întrebat pe Trimisul lui Allah (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) : “O, Trimis a lui Allah! Am doi vecini. Căruia să îi trimit darurile mele?” El (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa) a răspuns: “Celui a cărui gard este mai aproape de tine.”

Este evident din hadisul relatat mai sus că musulmanii sunt încurajaţi nu numai să aibă un comportament frumos cu vecinii, dar se asemenea să le facă mici cadouri. În acest hadis nu se menţionează dacă vecinul căruia i se oferă un cadou este musulman sau nu."


Iata deci ca, nu exista dezbinarea dintre neamuri,nu exista o invatatura rea asupra aproapelui care poate fi musulman sau nu,caci tot in Coran scrie ca: "“Adoraţi-l pe Allah şi nu-I asociaţi Lui nimic! Purtaţi-vă bine cu părinţii, cu rudele, cu orfanii, cu sărmanii, cu vecinul apropiat şi cu vecinul străin cu tovarăşul de alături, cu călătorul de pe drum… ” (An Nisa 4:36)

Si tot din aceeasi sursa, voi insera si urmatoarele care sunt cuvintele unui musulman printre nonmusulmani:"Comportamentul frumos cu vecinii nu se limitează doar la cei cu care împărţim aceiaşi clădire. Vecin îţi este şi persoana care stă alături de tine sau în spatele tău în autobuz sau într-o staţie de autobuz, tren, etc, cel cu care îţi împarţi biroul la serviciu îţi este tot vecin, cel pe care îl întâlneşti în parc, etc. Faţă de toţi aceşti oameni care se află în jurul nostru trebuie să avem un comportament frumos, cu bunătate şi respect şi cu care să socializăm în scopul permis de legislaţia islamică.

De asemenea, este recomandat să ne prezentăm vecinilor atunci când ne mutăm într-o nouă locuinţă sau atunci când noi vecini se mută. Acest lucru este de mare ajutor deoarece întăreşte relaţiile între vecini şi poate elimina tensiunile sau impresiile greşite pe care le au despre musulmani. În mod similar, este bine să le îi salutăm atunci când noi sau ei pleacă.

În socializarea cu non musulmani trebuie de asemenea să păstrăm şi să continuam să ne respectăm obligaţiile şi datoriile noastre de musulmani. Nu trebuie să ne îndepărtăm de islam pentru a le fi pe plac deoarece noi avem nevoie de Allah şi pe El căutam noi să-L mulţumim şi venerăm. Astfel, putem invita vecinii la masă alături de noi şi familia noastră, iar dacă vom fi invitaţi la ei trebuie în primul rând să ţinem cont de restricţiile noastre alimentare. În plus, aceste vizite comune ajută la interacţiunea interfamilială într-un mod constructiv.

Dacă vecinii prezintă vreun interes asupra islamului, invită-i să participe la evenimente islamice şi chiar să te însoţească la moschee. Poate că inimile lor se vor deschide spre islam, iar dacă vor rămâne încă non musulmani cel puţin s-a reuşit ruperea barierei inter-religioase.

Grija faţă de vecinii noştri poate lua multe forme. Trebuie să ne asigurăm că vecinii noştri au necesităţile de bază, căci un musulman nu trebuie să mănânce dacă vecinul sau vecina sa este înfometată. Trebuie să le dorim vecinilor noştri ceea ce ne dorim pentru noi, iar acest lucru implică împărţirea bucuriilor şi greutăţilor deopotrivă. Trebuie să le respectăm intimitatea, să nu îi bârfim, să nu le facem rău în nici un fel, şi să păstrăm zonele comune curate (cum ar fi străzile, intrările în clădire etc)."

O SA VA INTREBATI :-BINE,SI ATUNCI ,DE UNDE FUNDEMENTALISMUL RELIGIOS, DE UNDE DERIVA EL?

Dupa opinia mea fundamentalismul religios si masacrele teroriste,au la baza rele si gresite interpretari ale Coranului, fata de urmatoarele:

"Dacă vecinii tăi sunt musulmani şi rudele tale, atunci ei au trei drepturi asupra ta: dreptul unui vecin, dreptul unei rude şi dreptul unui coreligionar. Dacă ei nu sunt musulmani dar în schimb sunt rude, atunci ei deţin două drepturi: cel al vecinului şi al rudei. Dacă ei nu sunt musulmani şi nu fac parte din familia ta, atunci ei au asupra ta numai dreptul de vecin."

"Dreptul asupra ta"-dreptul asupra ordinii si oranduirii interne al unei tari arabe aflate in conflict.

Europa de Sud-Est (ca şi întregul spaţiu fost „tampon” între Est şi Vest,în epoca Războiului Rece) a devenit, în anii din urmă, şi scena afirmării „rolului”regional al Turciei sau al activităţii fundamentaliştilor islamici.


Transformarea fundemantalismului religios,intr-o politica a maselor,intr-un instrument de manipulare garantata a debutat in 1929,cand un activist musulman,EL-Banna a format Fratia Musulmana, asta in urma resurectiei islamice in cadrul careia au fost masacrati mii de arabi la Qarbala.

Aceasta organizatie a trecut spre terorism, ca si ideologie a gruparii datorita unui lider pe nume Said Qutb, care se angaja in lichidarea tuturor guvernelor musulmane"corupte de ideologiile occidentale,adica a noutatilor,exact cum va prezentam si anterior angoasele si frica de noutate precum si incapacitatea de a face fata schimbarilor sta la baza terorismului.
Iar dogma si religia doar instrumente de manipulare menite sa sensibilizeze si sa indarjeasca intreaga lume araba.

Iata, ca nu invataturile Coranului ii indeamna la sacrificii si varsari de sange, ci frica de noutate ,o noutate pe care o vede insasi intruchiparea lui Satan(SHEITAN).

In primul rand a fundamentalismul religios, a fost o incalcare a invataturilor Coranului,s-au ridicat impotriva fratilor lor de sange si de religie.

Insa,cu cat culturile straine s-au amestecat, in problematici teritoriale si interne pentru dezamorsarea conflictelor si neutralizarea focarelor de revolta si terorism,vom vedea ca a aparut o latura noua a fundamentalismului religios, si anume un neoterorism islamic care isi propune in secolul 21 sa distruga "sursele si promotorii coruptiei popoarelor musulmane"-adica tot ceea ce insumeaza civilizatia apuseana.

Efecte?

..."fundamentaliştii islamici adoptă o atitudine „duplicitară”: pe de o parte, acceptă temporar iniţiativele SUA şi NATO în Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi Macedonia; pe de altă parte, depun
eforturi în scopul creării unui „nucleu de putere” islamic în Balcani, opus Occidentului. Plasarea acestui „nucleu” (Albania, Sandjeak, vestul Macedoniei,Kosovo, zone din Bosnia-Herţegovina) în spaţiul de securitate NATO, într-o regiune de la „frontierele” UE (spaţiu populat cu milioane de musulmani), într-o regiune „supraîncărcată” de tensiuni şi contradicţii interetnice şi religiose, poate genera periculoase ameninţări la adresa securităţii euro-atlantice. SUA, UE şi Rusia sunt în dezacord parţial asupra tipului de reacţie de contracarare a
fundamentalismului islamic, situaţie ce complică lupta împotriva terorismului internaţional.

În mod concret, grupări fundamentaliste înarmate – susţinute de Arabia Saudită, Iran, Irak sau Libia – sunt active în Albania şi Kosovo, în zone cu o puternică prezenţă a clerului şi şcolilor islamice, cu dificultăţi economice şi cu o rată explozivă a natalităţii; grupuri Al-Qaeda, au fost depistate în Macedonia, Bosnia-Herţegovina şi Kosovo. De altfel, mudjahedinii au reprezentat elementele cele mai eficiente în cursul „războiului religios” din Bosnia-Herţegovina. Pe plan
mai larg, Conferinţa Statelor Islamice şi reţelele teroriste fundamentaliste sprijină cu fonduri, arme şi oameni „capul de pod” islamic din Balcani.


Ce parere are Allah despre cele prezentate mai sus,veti descoperi si singuri:

“O, voi cei care credeti ! Sa nu rada un neam de alt neam, care s-ar putea sa fie mai bun decat el, nici femeile [sa nu rada] de alte femei, care s-ar putea sa fie mai bune decat ele ! Nu va ocarati si nu va batjocoriti cu porecle unii pe altii. Ce rau este numele urat si rusinos, dupa credinta ! Iar cei care nu se caiesc, aceia sunt nelegiuiti.” (capitolul Al-Hujurat 49 : 11) Din acest verset se remarca pozitia superioara acordata onoarei individuale si protejarea ei de orice urma de defaimare. Dreptul de a riposta impotriva regimului dictatorial este si el instituit in Coran : “Lui Allah nu-I place rostirea de vorbe urate in auzul lumii, doar daca cineva este nedreptatit.” (capitolul An-Nisa’ 4 : 148)


In aceste vorbe, ne este explicata litera de lege conform careia toate popoarele lumii sunt egale ,este un fragment care indeamna la pace ,la pastrarea onoarei individuale ,dar iata ca in tot acest fragment ne arata care este motivatia ripostelor sangeroase :"Dreptul de a riposta impotriva regimului dictatorial..(...)Lui Allah nu-I place rostirea de vorbe urate in auzul lumii, doar daca cineva este nedreptatit.” (capitolul An-Nisa’ 4 : 148).

Iata ca, pentru initiatorii si sustinatorii terorismului la nivel mondial globalizarea ,aliantele militare,acordurile si misiunile de mentinere a echilibrului regional, inseamna "regim dictatorial", prin urmare Allah ii da dreptul la riposta,ii da dreptul la spalarea onoarei individuale care in cadrul unui stat cu un fundamentalism religios se contopeste cu onoarea colectiva. Vom gasi revendicarea si spalarea onoarei, unui stat intreg,a reprezentantilor unei intregi regiuni.

Din pacate ACEASTA REVENDICARE SI SPALARE A ONOAREI SE FACE, DUPA CE ZECI SAU SUTE DE OAMENI MOR IN SANGEROASE ATENTATE CU BOMBE (MASINI CAPCANA,VADUVELE NEGRE,ETC).

Cautand raspunsuri si idei, pentru o cat mai buna argumentare,am gasit cuvintele unui musulman care spunea astfel:

"Saracia, analfabetismul, in general cultura si moralitatea, au invadat societatile islamice in acelasi mod in care au facut si cu alte civilizatii anterioare. Lumea islamica a cazut prada unor situatii care au determinat-o sa-si piarda abilitatea de a reveni sau de a controla.

Iar rezultatul se poate observa, chiar in zilele noastre in unele dintre statele islamice.
Intrebarea care se ridica : poate fi facut Islamul responsabil pentru aceasta stare ?

In cautarea unui raspuns, cineva va avea nevoie sa se intoarca catre alte religii, in mod special catre cele doua care au precedat Islamul si sa se informeze, spre exemplu, daca poate fi Crestinismul blamat pentru cateva colonizari discutabile din Asia, Africa sau din alte parti ale lumii petrecute in secolele XVIII si XIX, colonizari care au violat in permanenta drepturile omului.
Sau poate sa fie tras la raspundere Crestinismul pentru cele doua razboaie mondiale ale secolului XX, cu pierderile imense de vieti omenesti si materiale ?
Sau poate fi Crestinismul blamat pentru producerea si propulsarea bombelor atomice asupra oraselor Hirosima si Nagasaki care, printre altele, au incalcat si drepturile omului ?
Ori religia crestina este cea care a introdus Holocaustul pe portile Europei, cel care a afectat in mod brutal drepturile omului ?
Poate Iudaismul, ca religie, pentru devierea din comportamentul evreilor cand Moise s-a aflat pe muntele Sinai aproape de Dumnezeu ?
Sau, oare, poate fi tinuta ca responsabila religia iudaica pentru suferintele pe care poporul palestinian le indura din partea fortelor de ocupatie israeliene astazi, fiindu-le incalcate in mod abuziv drepturile omului ?
Raspunsurile nu sunt greu de gasit si in mod normal ele sunt unul singur : NU ! Asadar, acelasi algoritm de judecata, trebuie aplicat si in ceea ce priveste responsabilitatea Islamului pentru deficientele in problematica respectarii drepturilor omului care se pot observa in unele state islamice astazi si pe care le recunoastem deschis.

Si totusi, cauzele acestor deficiente tin mai degraba de circumstante sau de conditiile sociale, istorice, ancorate in neglijenta practicii coloniale, decat de practica islamica.
Ajunsi in acest punct al discutiei, imi vine in minte un lucruru interesant pe care doresc sa il impart cu dumneavoastra :

“Religia nu poate gresi. Acest lucru il fac doar oamenii.”

Iata ca in acest joc de-a INGERUL SI DEMONUL-FATETA A ACELEIASI REALITATI, AM FI TENTATI SA II DAM DREPTATE...

Insa cum putem sa uitam mortii sfartecati in atentatul de la 11 septembrie 2001,cum putem fi surzi si orbi, la imaginile cu trupuri sangerande pretutindeni prin lume,cum putem sa ignoram si sa gasim scuze, jucand acest joc morbid, celor care omoara copii, ii cresc si ii educa dandu-le grenade drept jucarie,ii invata sa poarte centuri explozive cu mare mandrie.
Ii trimit la moarte cu zambetul pe buze,triumfatori.
Se vorbeste de incalcarea drepturilor omului, dar de incalcarea drepturilor copilului,a copilariei,de incalcarea drepturilor umanitatii nu vorbeste nimeni.

Dar sa mergem mai departe..

Conflictele armate din Balcani s-au concentrat, cu precădere, în spaţiul fostei RSFI, dar au pus în pericol pacea şi stabilitatea regională, implicit au afectat securitatea europeană.(1990 – 2002).

Guvernele de la Washington au început să elaboreze o strategie şi o politică distinctă pentru Caucaz, la cumpăna secolelor XX şi XXI. În 1998, preşedintele B. Clinton a fundamentat-o astfel: SUA vor contribui la întărirea independenţei noilor state şi la dezvoltarea lor economică; de asemenea, vor sprijini cooperarea regională, liberul acces la zăcămintele petroliere din bazinul
Mării Caspice şi sporirea investiţiilor internaţionale în zonă. Asistenţa SUA pentru statele din Caucaz s-a cifrat la aproape 3 miliarde dolari în 1992-2001.


Incet,incet, ajungem la cea mai mare problema,a fundamentalistilor neoteroristi,si anume Globalizarea si politica de expansiune cu tente de colonizare a SUA si a aliatilor.

Momentul de glorie al terorismului nu este 11 septembrie 2001 cum s-ar putea crede si il gasim ca fiind in anul 1998,an in care principalele organizatii teroriste arabe s-au reunit sub denumirea de "FRONTUL ISLAMIC MONDIAL AL RAZBOIULUI SFANT".Acestea se una intr-o singura forta impotriva cruciatilor(a crestinilor) si impotriva evreilor.

Si asta in ciuda faptului ,ca in 1990 se incheiase ceea ce insemna, pentru mapamond primul pas catre pace intre popoarele lumii ...


Osama bin Laden intr-un interviu acordat unui ziar, explica aparitia Frontului Islamic Mondial Al Razboiului Sfant ,astfel:

"A-I LOVI PE AMERICANI PRIN ACTE DE TERORISM ESTE O INDATORIRE SFANTA RELIGIOASA,LOGICA."

In celebra "fatwa-condamnare la moarte " din 23.02.1998 se preciza astfel:

"UCIDEREA AMERICANILOR SI A ALIATILOR ACESTORA CIVILI SI MILITARI-ESTE O OBLIGATIE A FIECARUI MUSULMAN SA O FACA INDIFERENT DE TARA IN CARE SE AFLA"

Astfel ca, de la invataturile pline de pace si bunavointa, fata de vecin fie el musulman sau
nu, s-a ajuns la un razboi impotriva tuturor celor care, isi fac semnul crucii si impotriva tuturor evreilor.

Suntem "aliatii diabolici ai trupelor satanice americane"....Cu astfel de acuzatii si explicatii macabre, ne simtim parca incapabili sa oprim acest flagel sangeros al razbunarii.

"Insa sfarsitul nu-i aici"-asa cum spunea Florian Pitis intr-un cantec al sau....

Au ajuns sa isi desconsidere propria invatatura, de dragul razbunarii care parca i-a infestat ca un virus scapat de sub control,terorismul este o urmare a pierderii autocontrolului,a uitarii si a ignorarii oricaror apeluri firesti sau fortate, la pace si echilibru.
Costurile terorismului sunt imense,tehnologiile folosite sunt din ce in ce mai avansate ,astfel ca ne gasim in secolul 21 in fata unei realitati terifiante.
Acum cand toate tarile lumii sunt ,au scapat sau trec printr-un colaps financiar, cea mai infloritoare industrie mondiala este INDUSTRIA TERORISMULUI SI A TEHNOLOGIILOR DE ARMAMENT .

Suntem noi oare o alta Atlantida ,avida dupa putere care se autodistruge?

Cu parere de rau, tind sa cred ca asta se poate intampla, daca aliantele de cooperare nu vor da rezultatele scontate,si nu vor putea sa distruga aceasta industrie ideologica si inarmata a terorismului.
Pacea lumii ,cum spunea nu de mult o prietena,va surveni atunci cand popoarele lumii vor veni fara tunuri si grenade,fara arme si cutite la masa tratativelor.
Cand PIPA PACII se va fuma de bunavoie, atunci se vor pune bazele unui nou inceput,a unei paci durabile si constructive.
Fantasmagonie, ati putea striga, referitor la cele expuse mai sus, insa suntem VICTIMELE PROPRIILOR DECIZII.
Lupta continua impotriva cruciatilor, a facut ca in cadrul procesului de globalizare sa se includa capitole bine definite care sa planifice tactici operationale, ce au menirea de a neutraliza aceasta incapatanare si inversunare sangeroasa.

Vazandu-ma intr-un impas ,nestiind ce sfarsit sa dau acestui articol am ales sa il inchei citand din “Declaratia drepturilor omului in Islam”.
Declaratie adoptata in unanimitate in cadrul “Organizatia Conferintei Islamice”, cea care la Cairo, in august 1990.

Cu doar 8 ani inainte ca "fatwa" sa condamne o intreaga lume la haos si terorism.

Iata dupa cum urmeaza:


" Scriitorul german de origine turcă Necla Kelek explică că acest document reprezintă o poziție comună a tuturor statelor islamice ale globului nefiind deci vorba despre o pozitie marginală sau "extremistă", ci de opinia comună a tuturor statelor musulmane. Ori analiza lui arată ca poziția lumii musulmane referitoare la drepturilor fundamentale ale omului este una de respingere. Astfel articolul 24 al documentului spune:

"Toate drepturile și libertațile stipulate în această declarație sunt subordonate legii islamice shariah."

Articolul 25 adauga:

"Legea islamică shariah este unica sursă de referință pentru interpretarea sau clarificarea oricărui articol al acestei declarații."

Practic, asta este o respingere a Declarației Universale a Drepturilor Omului, căci se recunoaște existența și garantarea acestor drepturi doar atât timp cât ele sunt recunoscute de dreptul coranic însuși (shariah). Ori acesta, nu este un secret pentru nimeni, comportă o serie de prevederi discriminatorii, începând cu statutul juridic inferior al femeii și terminând cu statutul inferior al nemusulmanului din interiorul statului musulman (dhimmi-ul). Acest document (al Declarației de la Cairo) anexat Declarației Universale de către statele membre ale Organizației Conferinței Islamice aduce aminte de maniera de lucru pe scena internaționlă a Uniunii Sovietice de altă dată, care recunoștea drepturile omului, anexându-le însă seria ei de "prevederi specifice" care în realitate le anula... Așa cum arată preambulul declarației comune a statelor musulmane, juriștii musulmani au ratat să înțeleagă natura fundamental privată, individuală, a drepturilor omului. Se remarcă în aceeași porțiune din document "accesul de modestie" al redactorilor lui, căci preambulul sună așa:

"Membrii Organizației Conferinței Islamice reafirmă rolul istoric și civilizator al comunității credincioșilor musulmani ("ummah") pe care Alah a facut-o cea mai bună dintre națiuni și care a daruit umanității o civilizație universală și cumpănită."

Articolul 19 prevede:

"Nu poate exista crimă și astfel nici pedeapsă, decât în masura în care este prevazută de shariah."

Ori Coranul ne spune, de ex. (surata 17, verset 33), că rudele unei victime inocente au dreptul să ucidă autorul crimei. Într-un stat modern așa ceva nu este admisibil, asta însemnând că shariah trebuie ori interpretată modernizator, ori pur și simplu abolită, căci în forma actuală ea NU este compatibilă cu drepturile omului, dar mai important, NU este compatibilă cu statul de drept! Ea reia practic "legea talionului", acel "dinte pentru dinte" din Vechiul Testament, abolit de Iisus Hristos și abandonat de toate statele moderne. Prin semnarea Declarației de la Cairo, miniștrii de externe ai țărilor musulmane practic afirmă ca normă juridică actualmente relevantă, binecunoscutul "drept al răzbunării sângelui".


"În România s-a creat o relaţie stabilă şi reciproc benefică între securitatea naţională şi procesele şi fenomenele religioase. Gândirea politică şi sistemul de securitate naţională favorizează, astfel, prin orientările lor moderne şi „flexibile”,afirmarea valorilor religioase perene. În acest mod, libertăţile religioase garantate de Constituţie se armonizează cu sistemul de drepturi şi libertăţi civice; de altfel,atât Constituţia şi viaţa politică cât şi viaţa religioasă se fundamentează pe principiile şi normele cele mai avansate ale teoriei şi practicii dreptului european,pe libertatea de gândire, pe toleranţă şi convieţuire, pe supremaţia individualităţii cetăţenilor şi a identităţilor culturale. În contextul evidenţiat, viaţa religioasă în România se desfăşoară pe coordonatele modernităţii. Se respectă separarea puterilor în stat şi responsabilităţile laice şi religioase în societate. Ortodoxia românească se integrează în curentele naţionale şi internaţionale de înnoire a Europei şi spaţiului euro-atlantic. Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Greco-catolică şi-au recăpătat poziţiile de prestigiu în societate şi şi-au reglementat raporturile cu puterea seculară."

România beneficiază de suportul câtorva caracteristici definitorii:
* continuitatea istorică a instituţiilor statului;
* omogenitate etno-religioasă puternică;
* toleranţă religioasă;
* mentalitatea populaţiei consecvent antiextremistă, uneori cu accente moderat conservatoare;
* vocaţie europeană autentică (dovedită în recentele eforturi depuse în direcţia integrării europene şi euro-atlantice, dar şi de întreţinerea dialogului ecumenic între Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Catolică prin discuţii şi întâlniri la nivel de lideri.
S-a încercat astfel menţinerea echilibrului între valorile naţionale (linii de forţă de tip etno-religios ale construcţiei identitare, asumate existenţial) şi interesele naţionale (care se redefinesc în funcţie de mişcările geopolitice ale principalilor actori internaţionali)"

"Convenţia europeană a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, printre care:

*libertatea de exprimare
*libertatea de conştiinţă şi religie
*dreptul la educaţie etc.
O altă dimensiune a valorilor euro-atlantice este cooperarea dintre state, securitatea şi apărarea comună, dialogul, comunicarea şi schimbul de valori culturale şi spirituale, solidaritatea în faţa noilor provocări, a terorismului,rasismului şi intoleranţei. Esenţa acestor valori se regăseşte în creştinism,valorile euro-atlantice neavând numai o motivaţie istorică şi de ameliorare a calităţii vieţii, a relaţiilor interumane, ci şi una care vizează transfigurarea lumii.
Bisericile sunt chemate, alături de celelalte instituţii internaţionale, să apere drepturile omului, libertăţile fundamentale, cooperarea şi solidaritatea pentru realizarea unei comunităţi largi, liberă şi unită sub valorile şi practicile democratice culturale, spirituale şi ale securităţii comune.Si cu toate astea :

"IN AUSTRALIA, Norvegia, Suedia si alte tari capitaliste dezvoltate, exista o criminalitate rasiala distincta in crestere, ignorata de “politia diversitatii”: barbati islamici violeaza femeile din motive etnice. Stim acest lucru pentru ca violatorii si-au facut publice motivatiile lor sectare.

Cand mai multe adolescente australiene au fost supuse ore intregi perversiunilor sexuale intr-un val de violuri in grup, care s-au intamplat la Sydney in perioada 1998-2002, faptasii acestor atacuri s-au justificat in termeni etnici. Tinerelor victime li s-a spus ca sunt “prostituate” si “scroafe australience” in timp ce erau trantite jos si abuzate.

La Tribunalul Suprem din provincia New South Wales, in decembrie 2005, un turist pakistanez violator a declarat ca victimele sale n-au dreptul sa spuna nu, pentru ca acestea “nu purtau batic”.

Nu cu mult timp in urma, anul acesta, australienii au fost socati cand seicul libanez Faiz Mohammed, in timpul unei conferinte tinute la Sydney, a explicat asistentei ca victimele violate nu trebuie sa-i invinovateasca pe faptasi, ci pe ele insele. Femeile care poarta imbracaminte sumara invita barbatii sa le violeze, a mai spus el.


Cateva luni mai tarziu, la Copenhaga, invatatul si muftiul islamic Shahid Mehdi a starnit rumoare – ca si omologul sau din Australia, – cand a declarat ca femeile care nu poarta batic “cer sa fie violate”.


Si cu o sincronicitate obsedanta, in 2004 ziarul londonez Telegraph relata cum, aflat temporar in Marea Britanie, seicul egiptean Yusaf al-Qaradawi pretindea ca femeile victime trebuiau pedepsite daca erau imbracate indecent atunci cand au fost violate. “Pentru a fi absolvita de vina, o femeie violata trebuie sa se fi purtat cuviincios”, a adaugat el.

In Norvegia si Suedia, ziaristul Fjordman avertizeaza asupra unei epidemii de violuri. Inspectorul de politie Gunnar Larsen a declarat ca sunt tendinte clare, fara echivoc, de crestere constanta a cazurilor de viol si legate de etnicitate. Doua treimi dintre violatorii din Oslo sunt imigranti cu fond cultural ne-occidental si 80% din victime sunt femei norvegiene.

In Suedia, conform declaratiei translatoarei pentru Jihad Watch, Ali Dashti, “violuri in grup, in care de obicei sunt implicati imigranti musulmani si fete suedeze, au devenit o banalitate. Acum cateva saptamani, cinci kurzi au violat cu salbaticie o fata suedeza de 13 ani.”

In Franta, activista pentru drepturile femeilor Samira Bellil (foto sus), dupa ani de violuri in grup repetate intr-unul cartierele de locuinte asigurate din bani publici, pentru musulmani, a rupt tacerea si a scris o carte, Dan l’enfer de tournantes (In iadul turnantelor – turnanta = a trece de la o persoana la alta, termen argotic care desemneaza violurile in grup, n. AM), care a socat Franta. Descriind violenta bandelor in suburbii, ea explica ziarului Time ca “orice fata din comunitate care fumeaza, foloseste fard sau poarta imbracaminte atractiva este o curva.”

Din pacate, femeile occidentale nu sunt singurele victime in aceasta epidemie. In Indonezia, in 1998, grupuri implicate in respectarea drepturilor omului au intervievat si strans marturii de la peste 100 de femei chineze care au fost violate in grup in timpul tulburarilor care au precedat caderea presedintelui Suharto. Multora din ele li s-a spus: “Trebuie sa fii violata pentru ca esti chinezoaica si nu musulmana.”

Christian Solidarity Worldwide raporta ca in aprilie 2005, o fata pakistaneza de 9 ani a fost violata, batuta cu o crosa de cricket, agata de tavan cu capul in jos, cu mainile legate, si i s-a turnat in gura boia de ardei. Vecinii ei musulmani i-au spus ca se razbunau pentru bombardarea copiilor irakieni de catre americani, si ca ei faceau asta pentru ca ea era o ″necredincioasa si o crestina.″

In Sudan – unde arabii musulmani ii macelaresc pe musulmanii negri si pe crestinii sudanezi intr-un genocid continuu, – fostul sclav sudanez, actualul activist pentru drepturile omului Simon Deng, spune ca a fost martor cand femei si fete erau violate, si ca regimul arab de la Khartum isi trimite soldatii pe teren pentru a viola si a ucide. In alte rapoarte, femeile capturate de fortele guvernamentale sunt intrebate: “Esti crestina sau musulmana?” iar cele care raspund ca sunt crestine sunt violate in grup inainte de a li se taia sanii."La acestea nu pot decat, sa il las insusi pe Allah sa incheie acest articol:

"profetul Muhammed (pacea si binecuvantarea lui Dumnezeu sa fie asupra lui !) este citat ca ar fi spus :
“Acela care aduce vreun prejudiciu unui dhimmi (nemusulman), ma loveste pe mine, iar acela care ma raneste pe mine il raneste pe Dumnezeu.”
Iar pentru libertatea constiintei si a convingerilor exista in Coran un verset incarcat de semnificatie : “Nu este silire la credinta !” (capitolul Al-Baqara 2 : 256).


Sa fim precauti,sa veghem la dogmele noastre religioase,sa nu lasam dorinta de razbunare sa ne domine,sa nu comitem ucideri,violuri si masacre in numele Dumnezeilor nostrii,sa nu uitam ca noi Crestinatatea(cruciatii)am suferit deja de pe urma interpretarilor abuzive religioase.
Istoria Vaticanului este plina de asemenea insemnari privitoare la asa-zisele erezii,iata ca noi insine putem deveni, daca ne lasam in voia instinctelor si a razbunarii motivate religios, teroristii de maine.
Fiecare tara,fiecare popor al lumii care impinge dogma si traditia sa religioasa catre un extremism manipulativ in atingerea scopurilor nu este cu nimic mai sus decat gruparile teroriste .

Fundamentalismul religios poate avea la baza oricand orice dogma religioasa,fie ea crestina, hindusa,taoista,etc.

Oricine aplica "legea talionului"va cadea prada acesteia.


Pe data viitoare,

Corectura va surveni pe parcursul perioadei urmatoare,
Multumesc,


**************************************************************

SURSA:http://islaminromania.wordpress.com/2008/10/15/comportamentul-musulmanului-fata-de-vecini/
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:yrH80tufnysJ:www.armyacademy.ro/reviste/2_2004/r2.pdf+FUNDAMENTALISMUL+ISLAMIC&hl
http://ro.wikipedia.org/wiki/Shariah
http://ro.altermedia.info/ciocnirea-civilizatiilor/tot-mai-multe-violuri-savarsite-de-imigranti-musulmani_4591.html.
securitatea nationala si religia,unap/pdf

**************************************************************

6 comentarii:

Anonim spunea...

foarte frumos, dar ce ne facem cu versetele in care se scrie ca femeia e genetic inferioara barbatului si ca el are dreptul sa o bata atata timp cat nu ii provoaca vanatai in locuri vizibile, ca femeile nu trebuie excizate prea mult, altfel nu mai aduc satisfactie barbatului? ce ne facem cu hadithele in care spre ziua judecatii fiecare piatra va striga in spatele meu se afla un evreu pt a fi ucis s.a.m.d

ADYSURRY spunea...

Asta e "alta Marie cu aceasi palarie":)))..se poate dicuta ore intregi pe acest subiect propus de domnia ta,insa as fi off-topic.
Multumesc de apreciere si de ideie.

ADYSURRY spunea...

In atentia celor care isi permit sa injure sa vorbeasca urat sau sa jigneasca in comentarii,le transmit urmatoarele:

ORICE COMENTARIU VA AJUNGE IN CASUTA MEA DE E-MAIL SI MAI APOI PE BLOG.
VA ROG DOMNILOR "ANONIMI",voi cei CARE CONSIDERATI CA MERIT INJURII, SA NU LE MAI scrieti CA NU LE PUBLIC.
ASTEPT COMENTARII PERTINENTE SI PE SUBIECT, NU MIZERII.
multumesc,

Dopul de la Pluta spunea...

Eu zic sa lasi oamenii sa scrie ce vor,cum vor. Injuriile,laudele,admonestarile,felicitarile,toatefac parte din viata. Si,din moment ce tu expui aici pareri personale ci doar transmiti scrierile altora...nici nu ai de ce sa te simti jignita. Nu în mod direct.

ADYSURRY spunea...

Ma simt jignita cand sunt injurata eu, nu pentru diferente de opinie,daca tot ma injura macar sa FIE DESTUL DE BARBAT SAU DESTUL DE CURAJOASA SA SE PREZINTE.
In spatele anonimatului mi se pare ca da dovada de lasitate, drept pentru care nu am de ce sa le las pe blog.

ADYSURRY spunea...

Daca ai fi citit mai atent ai fi vazut ca cel putin ultimele articole au alt format(aport personal),dar fiecare cu parerea lui.