miercuri, aprilie 20

INSTITUTUL INIMII DIN TG MURES ARE NEVOIE DE NOI TOTI! SALVAREA VINE DE LA NOI PENTRU NOI!"VREAU SA MAI BAT! INCA MAI POT!". MA ALATUR D-LUI DR.BUICU FLORIN IN LUPTA PENTRU INSTITUTUL INIMII TG-MURES! INGERUL INIMILOR A FOST DESFIINTAT!

VIATA E MAI PRESUS DE LEGE ,SAU ASA AR TREBUI SA FIE!
INSTITUTUL INGERILOR A FOST DESFIINTAT!

Scrisoare deschisa a Prof. Dr. Radu Deac - parintele Institutului Inimii din Tg-Mures, catre Guvernul Romaniei.

"Domnului Emil BOC
Prim Ministru al Guvernului României
Bucureşti
Stimate Domnule Prim Ministru,
Ministerul Sănătăţii a postat pe site-ul său la 17 decembrie 2010 un proiect de Hotărâre de Guvern prin care Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant din Târgu Mureş (IUBCVT) se desfiinţează, pierzând personalitatea juridică, urmând a fi reorganizat în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (SCJUM). Personalul IUBCVT şi patrimoniul acestuia se preiau de către SCJUM, în limita normativelor de personal sau se redistribuie la alte unităţi.
Acest proiect reprezintă o iniţiativă mai veche a primarului Dorin Florea la care s-a asociat actualul subsecretar de stat dr. Raed Arafat, cu scopul de a desffinţa o instituţie sanitară de elită şi performanţă care a adus importante servicii de sănătate populaţiei oraşului Tărgu Mureş, judeţului şi ţării. Alături de Universitatea de Medicină şi Farmacie, IUBCVT este singura unitate sanitară pe care d-l primar nu o controlează. Descentralizarea spitalelor nu a afectat statutul IUBCVT, instituţia rămânând unitate de interes naţional în subordinea Ministerului Sănătăţii. Începând însă cu anul 2009 a fost declanşată o campanie furibundă împotriva IUBCVT şi a conducerii acestuia, în primul rând cuobiectivul de subordonare a managerului instituţiei.Au fost schimbaţi manageri, s-au perindat la conducerea IUBCVT simpatizanţi ai conducerii locale sau rude ale acesteia. Lipsa de competenţă şi pregătirea managerială inferioară au determinat disfuncţionalităţi în activitate, care însă nu au reuşit să abată Institutul de la performanţă.
La 1 aprilie 2010 s-a forţat pensionarea prof. dr. Deac Radu din conducerea IUBCVT şi din poziţia de şef de clinică, numindu-se în această poziţie, fără îndeplinirea condiţiilor legale, un medic chirurg, obedient faţă de autorităţile locale. Această campanie, culminează în această perioadă cu decizia propusă de proiectul de Hotărâre de Guvern de desfiinţare a IUBCVT. Este o acţiune fără precedent în domeniul sanitar, care pentru interese personale, ambiţii şi orgolii urmăresc desfiinţarea unei instituţii de performanţă, de interes naţional, care cumulează experienţă profesională de 15 ani şi o tradiţie de 4 decenii. Deşi reforma în sănătate este dorită şi benefică, asemenea decizii, ca cea de mai sus, compromit noţiunea de reformă.
Proiectul de Hotărâre de Guvern postat pe site conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, avea ca scop dezbaterea publică. In realitate, la întâlnirea care a avut loc cu dr. Raed Arafat la solicitarea colectivului IUBCVT, nu s-a luat în considerare nici un argument adus împotriva fundamentării insuficiente a acestui proiect. S-au utilizat lozinci ca ”optimizarea asistenţei medicale de urgenţă”, ”creşterea calităţii actului medical”, ”eficienţă economică”, demne de vremuri mai bune.
IUBCVT este o unitate sanitară de elită, de interes naţional, aflată în subordinea Ministerul Sănătăţii, în care performanţa este caracterizată prin :
- Adresabilitate pînă la 80 % la pacienţi din extrateritoriu,
- A fost iniţiat tratamentul modern al infarctului miocardic – una din cele mai mari şi frecvente urgenţe - prin proceduri de cardiologie intervenţională - peste 1000 de cazuri cu rezultate remarcabile,
- A fost iniţiat programul de transplantare cardiacă , astăzi cel mai activ program din ţară (45 de transplante cardiace).
- O investiţie a Ministerului Sănătăţii a permis construirea prin supraetajare a unui centru modern de chirurgie cardiacă pediatrică – primul şi unicul de acest gen din ţară ( bloc operator, terapie intensivă, laboratoare) care efectuează anual 350 de operaţii la sugari şi noi născuţi cu malformaţii cardiace,la un necesar de alte 600 de operaţii,
- Realizarea prin cercetare în microproducţie a peste 1000 de valve cardiace artificiale biologice utilizate în tratamentul pacienţilor cardiaci
- Formarea a 3 generaţii de specialişti în chirurgie cardiovasculară şi în specialităţi înrudite ( cardiologie, anestezie şi terapie intensivă cardiacă, laborator, cercetare, etc...),
- Performanţă efectuată în condiţii de cost-eficienţă prin controlul preţurilor la materialele sanitare şi medicamente. IUBCVT nu a acumulat arierate în întrega existenţă.
S-a afirmat că IUBCVT îşi pierde doar personalitatea juridică, că structura, personalul şi activitatea nu vor fi afectate. Atunci se poate pune întrebarea de ce este necesară reorganizarea ?
Pierzând personalitatea juridică IUBCVT nu poate accesa direct programele de sănătate cu care a fost finanţat pînă în prezent, nu poate înainta proiecte de cercetare în competiţie, nu poate accesa fonduri europene, nu poate avea reprezentare în activităţi de colaborare. Dr. Arafat a recunoscut într-o emisiunelocală televizată că fără personalitate juridică IUBCVT nu ar fi făcut performanţa la care a ajuns.
Finanţarea activităţii de performanţă va fi grav afectată, mai ales într-o unitate ca SCJUM cronic subfinanţată, cu achiziţii deficitare în domeniul cardiovascular în trecut, cu probleme de management (acelaşi material sanitar la SCJUM costă de 3-5 ori mai mult decât la IUBCVT) şi care a acumulat arierate de 700 de miliarde în ultimii ani. SCJUM nu a atins performanţa IUBCVT nici medical şi nici economic.
Dacă îngrijirile de urgenţă trebuie să fie de calitate, aici dr. Arafat a avut o contribuţie importantă, nu trebuie uitat că bolnavii cronici reprezintă majoritatea în spitale şi acestora le trebuie asigurate îngrijiri de calitate ( a se vedea Recomandările Comisiei Prezidenţiale referitor la spitale). Pentru a deveni spital de gradul IA Spitalului Clinic de Urgenţă Tg.Mureş îi lipsesc alte 9 secţii , aflate în alte locaţii, care nu pot fi introduse in clădirea actuală a spitalului, iar pentru a avea chirurgie cardiovasculară nu trebuie desfiinţat un institut. De altfel, strategia locală la spitale nu s-a dovedit corectă, atât timp cât există 2 spitale judeţene în Târgu Mureşcare s-au tot unit şi despărţit în ultimii ani.
Fondurile investite în IUBCVT în cei 15 ani de existenţă ( 7,5 milioan milioane dolari USA, alocaţi de Guvern, 1,5 milioane de dolari rezultaţi dintr-un proiect de cercetare şi peste 17 milioane RON din investiţii ale Ministerului Sănătăţii pentru centrul cardiovascular pediatric) îşi pierd destinaţia pentru performanţă în specialitate.
Admiţând că măsurile preconizate pot face parte dintr-o strategie de reformă la nivelul spitalelor ( reducere număr de internări, reducere număr de paturi, reducere cheltuieli, reducere număr de posturi, creşterea calităţii actului medical, etc…), nici atunci nu se poate aplica acelaşi principiu rigid şi la spitale comunale sau sanatorii şi la unităţi de performanţă unice în ţară (institute). Mai ales dacă unităţile de performanţă îndeplinesc toate condiţiile de performanţă.
Ideea desfiinţării tuturor unităţilor de monospecialitate (institute) lansată de dr. Arafat este profund eronată şi nu poate fi susţinută ştiinţific şi medical. (majoritatea ţărilor vestice au instituţii de monospecialitate). Mai mult, această idee poate dăuna grav asistenţei medicale din România, de aceea cine o susţine trebuie să-şi asume responsabilitatea.
Memoriul înaintat Ministerului Sănătăţii referitor la acest subiect nu a avut nici un răspuns.
Problema personalului medico-sanitar este în acest moment deosebit de gravă. Sub imperiul informaţiilor despre desfiinţarea IUBCVT un mare număr de asistente au cerut plecarea la alte unităţi din ţară sau din străinătate, asistente înalt calificate în specialitate timp îndelungat. In acelaşi mod se pune problema şi la medicii tineri şi personalul administrativ.
Intr-o declaraţie recentă pe postul naţional TVR1, Preşedintele României, domnul Traian Băsescu a recomandat reorganizarea spitalelor fără activitate, responsabilizarea managerilor de spitale care au produs arierate şi studiul posibilităţilor de plată a medicilor prin contract. Nici una din aceste recomandări nu a fost luată în considerare în proiectul de Hotărâre de Guvern de mai sus.
In concluzie, considerăm că nu există argumente de ordin medical şi administrativ pentru desfiinţarea, comasarea sau reorganizarea IUBCVT. Soluţia ce se propune poate fi organizarea de asemenea spitaleregionale de urgenţă de gradul IA, dar cu păstrarea unităţilor de monospecialitate performante.
Desfiinţarea unei unităţi de specialitate, de performanţa IUBCVT, în momente în caremorbiditatea şi mortaliltatea prin boli cardiovasculare ocupă primul loc în întreaga lume, în România fiind în creştere, este o eroare greu de justificat în viitor.
Târgu Mureş 14 martie 2011 Prof. Dr. Radu Deac
Profesor Asociat al Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş, fost Director General al IUBCVT, Membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România."

CEI CARE AR FI TREBUIT SA IA IN CONSIDERARE BENEFICIILE ACESTUI INSTITUT CAT SI IMPORTANTA LUI L A NIVEL INTERNATIONAL.
CU TOATE CA INSTITUTUL INIMII BENEFICIAZA DE CEI MAI BUNI SPECIALISTI DEDICATI MUNCII LOR S-AS HOTARAT TOTUSI DESFIINTAREA ACESTUIA.

"Singurul centru de chirurgie cardiaca pediatrica din Romania, cel din cadru Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant (IUBCVT) – Institutul Inimii, din Mures, va fi desfintat, prin inglobarea in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Mures. Asta rezulta dintr-un proiect de Hotarare de Guvern postat pe site-ul Ministerului Sanatatii, vineri, 17.12.2010, la ora 17,00"


SI CU TOATE ASTEA :
"GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Centrului de sănătate – Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Oraşului Sovata, desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din Judeţul Mureş


In temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art.221 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi al art.174 alin.(3) şi (5) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;


Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. (1) Se aprobă transferul managementului asistenţei medicale al Centrului de Sănătate Miercurea Nirajului - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Piaţa Bocskai Istvan nr.54, Judeţul Mureş, al carui management a fost transferat Consiliului Local Miercurea Nirajului - de la Consiliul Local Miercurea Nirajului la Consiliul Local Sovata.
(2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autorităţile administraţiei publice implicate, în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice, adaptat la condiţiile specifice de realizare a transferului.

Art.2. (1) Se aprobă înfiinţarea Spitalului Sovata, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Sovata, str.Principală nr.156, prin reorganizarea Centrului de Sănătate Sovata.
(2) Se aprobă desfiinţarea Centrului de Sănătate Miercurea Nirajului, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Miercurea Nirajului, Str. Piaţa Bocskai Istvan nr.54, Judeţul Mureş, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local Sovata, potrivit art. 1, care se reorganizează ca secţie exterioară , a Spitalului Sovata.
(3) Patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) şi (2), stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării - preluării însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Sovata, prin protocol de predare – preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(4) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între instituţiile implicate, în termen de 15 de zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art 1, alin. (2).
(5) Structura organizatorică a Spitalului Sovata, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 2 alin.(1) şi (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului autorităţii publice locale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art.174 alin.(5) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3. (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 2, alin. (1) şi alin.(2), se preia de către Spitalul Sovata.
(2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor sanitare prevăzute la art. 2, alin. (1) şi (2), se preia de către Spitalul Sovata, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.
Art.4. La anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, la împlinirea termenului prevăzut la art. 2, alin. (4), poziţia 240 se abrogă şi poziţia 239 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Spital Sovata”.
PRIM-MINISTRU,
EMIL BOC"


EU NU SPUN CA NU E BINE SA SE INFIINTEZE,SA SE DEZVOLTE,EU NU MA OPUN ACESTOR LUCRURI CI ACELOR LUCRURI CARE DISTRUG,MACINA,ERODEAZA SI DESCOMPUN IREMEDIABIL INTREAGA NORMALITATE.
MI SE PARE MARSAV SI INUMAN CEEA CE S-A INTAMPLAT!
VALOAREA ,PROFESIONALISMUL AU FOST DISCREDITATE SI REDUSE LA ABSOLUT NIMIC FARA DREPT DE APEL!
CUM SE POATE TOLERA ASA CEVA?!
ROMANI OARE NU AVETI NIMIC DE SPUS?!
ATATEA INIMII VOR SA MAI BATA SI NU VOR MAI AVEA CUM,INIMIOARE MICI SI FIRAVE VOR AVEA NEVOIE DE UN INGER PE CARE GUVERNANTII L-AU OMORAT!
SIMT MAHNIRE AMESTECATA CU O TEAMA FURIBUNDA CAND MA GANDESC LA ATATEA VIETI CONDAMNATE LA MOARTE!
TREZITI-VA ROMANI VIATA E MAI PRESUS DECAT LEGEA!
TUTUROR CELOR CARE VOR CITI ACEST ARTICOL LE ADRESEZ RUGAMINTEA DE A RASPANDI ACEST ARTICOL PENTRU A PUTEA FACE CUNOSCUT CEEA CE SE INTAMPLA CU ACEST INSTITUT AL INGERILOR!

AJUTOR DIN AJUTOR SE POATE FACE O MINUNE !
GAND BUN LANGA GAND BUN INSEAMNA IUBIRE PENTRU VIATA !
VIATA INSEAMNA TOTUL SI ESTE MAI PRESUS DE ORICE LUCRU INVENTAT DE OAMENI!
OAMENII AU DREPTUL LA VIATA !
AMIN!SURSA:http://www.fundatiaema.ro/activitate/opinii/219-strigatul-inimii-din-romania
MATERIALE PRIMITE DE LA DOMNUL DOCTOR PE E-MAIL.
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://afreuda.files.wordpress.com/2009/06/angEL
http://www.google.ro/imgres?imgurl=http://www.mytex.ro/uploads/articles/278784/big/articlLES

5 comentarii:

Anonim spunea...

Surry-oara, sint de-a dreptul oripilat de ceea ce face acest guvern iresponssabil ! Este un atentat la fiinta neamului romanesc, aceasta asa zisa reforma din sanatate ! Pe linga ca sint citeva asemenea institutii, le mai si imputineaza ! Rusine tuturor celor care conduc aceasta tara !
In 2005 , pe 13 martie am facut infarct miocardic, aici in Bangkok chiar de ziua nuntii fiicei mele ! Am fost operat aici,am 2 bypasuri, dar restul tratamentului l-am facut la Institutul Inimii din Cluj, pentru care am toata consideratia ! Mircea C

Costel Galateanu spunea...

Multumesc!Il pun si eu acum in dezbaterea prietenilor mei.Macar penru cuoastere daca nu pentru altceva.Sa dea DUMNEZEU ca torti cei care ne conduc astazi sa aiba nevoie de doctori de la INSTITUTUL INIMII.Ei si neamurile lor in veacul veacurilor.
Ca un facut ,anul acesta am fost acolo unde nasul meu a mai primit o sansa de viata!
Cu respect,

Anonim spunea...

Ma numesc Cristina Boloni Cerasela,in legatura cu mama mea pe nume Sos Iren,in varsta de 58 de ani,ea este bolnava de diabet tip 2,sufera de Cardiopatie Ischemica.
Mama mea a suferit anul trecut un infarct miocardic foarte mare,dupa care a fost transferata d-la Spitalul Judetean Brasov la ICCO Brasov.A fost operata cu simulator bicameral de dnul doctor Micu Sorin.Va rog daca puteti sa ne ajutati cu o programare pentru interventie chirurgicala cu bypas.Va Multumesc.

ADYSURRY B spunea...

am gasit o raza de speranta pentru dumneavoastra! am nevoie de o adresa de mail la care sa o pot trimite! multumesc!

Anonim spunea...

Buna ziua,ma numesc Boloni Cerasela Cristina in legatura cu mama mea Sos Iren.Acesta este andresa mea de e-mail: cristinaboloni@yahoo.com
Va multumesc