miercuri, iunie 9

SRI SI SIE * ADEVAR SI INFORMARE*

Iata un sfat de bun simt dat de un cetatean pentru cetateni,

Uniforma se respecta si institutiile la fel..dezavuarea acestor doua institutii si jignirile aduse celor ce le conduc ar trebui sa inceteze.
Sunt multi cei care vorbesc si dezvolta gresit o zvonistica care nu face altceva decat sa aduca prejudicii unor institutii importante si vitale din tara noastra.

Este de datoria mea de cetatean al acestei tari sa incerc sa prezint argumente ,care sa infirme zvonistica conform caruia S.R.I si S.I.E sunt manipulate de presedentia tarii sau mai rau conduse de interesele ascunse ale guvernantilor.

In presa,pe internet,pe bloguri,prin piete,etc se vorbeste de asumarea unor atributii ce nu le au.
Insa nimeni nu are bunul simt sa se informeze la obiect asupra atributiilor acestor doua institutii.

Bunul simt ma indeamna sa raspund acestor rautati voite aducand in continuare informatiile de care avem nevoie cu totii .

SRI.

Misiunea SRI.
"Serviciul Român de Informaţii este instituţia Statului Român cu atribuţii în domeniul culegerii şi valorificării informaţiilor relevante pentru securitatea naţională a României. Activităţile sale se desfăşoară, în principal, pe teritoriul naţional, precum şi în afara graniţelor, în cooperare cu alte instituţii responsabile în domeniul monitorizării şi prevenirii ameninţărilor transfrontaliere.

Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută activităţi pentru culegerea, verificarea şi valorificarea informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării acţiunilor care, potrivit legii, sunt de natură să lezeze securitatea naţională a României.

Apartenenţa la UE şi NATO implică asumarea unor responsabilităţi suplimentare şi adaptarea conceptuală şi funcţională a SRI, prin prisma conectării României la dinamica acestor organizaţii, în care securitatea este indivizibilă, iar garantarea ei se face în comun.

În contextul evoluţiilor imprevizibile ale mediului internaţional de securitate, cu implicaţii şi asupra securităţii naţionale a României, precum şi al globalizării ameninţărilor, Serviciul Român de Informaţii a dezvoltat şi a extins o cooperare internaţională cu 100 de structuri de informaţii şi securitate din peste 60 de ţări.

În egală măsură, Serviciul Român de Informaţii a avut un rol definit riguros şi a încercat să imprime un ritm cât mai dinamic contribuţiei aduse la asigurarea securităţii regionale, europene şi euro-atlantice, printr-o participare activă la formulele de cooperare multilaterală.

De asemenea, desfăşoară activităţi vizând apărarea secretului de stat şi prevenirea scurgerii de informaţii care, potrivit legii, nu pot fi făcute publice. Prin structuri specializate, S.R.I. execută activităţi informative şi tehnice de prevenire şi combatere a terorismului, precum şi intervenţia antiteroristă asupra obiectivelor atacate sau ocupate de terorişti, în scopul capturării sau anihilării acestora şi eliberării ostaticilor.

În situaţii deosebite, stabilite de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, Serviciul Român de Informaţii asigură protecţia antiteroristă a demnitarilor români şi străini precum şi a altor persoane care beneficiază de protecţie internaţională, în special atunci când sunt vizate de ameninţări cu acte de terorism.

Totodată, S.R.I. desfăşoară activităţi pentru descoperirea şi contracararea acţiunilor de confecţionare, deţinere sau folosire ilegală de mijloace de interceptare a comunicaţiilor. Prin toate aceste activităţi, Serviciul Român de Informaţii reuşeşte să fie un senzor al stării de legalitate în domeniul securităţii naţionale, informând permanent şi sistematic factorii competenţi să întreprindă măsuri pentru restabilirea legalităţii, ori de câte ori aceasta este afectată.

Serviciul a fost conceput ca o instituţie fără caracter represiv, neavând competente în desfăşurarea activităţilor de urmărire penală. De altfel, Legea de organizare şi funcţionare prevede în mod expres că personalul S.R.I. nu poate efectua acte de cercetare penală, nu poate lua măsura reţinerii sau arestării preventive, iar subunităţile sale nu dispun de spaţii proprii de arest. În cazurile complexe, când sunt necesare cunoştinţe de specialitate, la cererea organelor judiciare competente, persoane anume desemnate din Serviciul Român de Informaţii pot acorda sprijin la efectuarea unor acte de urmărire penală pentru infracţiuni contra securităţii statului.

Serviciul Român de Informaţii a fost înfiinţat la 26 martie 1990, prin Decretul nr. 181, pornind de la necesitatea existenţei unei instituţii specializate şi competente în domeniul culegerii de informaţii privind securitatea naţională. Unul dintre paşii semnificativi ai democratizării societăţii româneşti a fost reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării Serviciului Român de Informaţii, de către primul Parlament ales după Revoluţia din 1989 (Legea nr. 51 din 1991 ). La baza funcţionării S.R.I. stă Legea nr. 14 din 1992, care îi reglementează sarcinile, competenţele şi atribuţiile. Existenţa instituţiei este consacrată şi în Constituţia României ( art.62, lit. g ) care prevede că cele două Camere ale Parlamentului se întrunesc în şedinţă comună pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii şi exercitarea controlului asupra acestui serviciu.

Potrivit Legii nr. 51 / 1991 , informaţiile din domeniul securităţii naţionale pot fi comunicate:
Preşedintelui României, Preşedintelui Senatului, Preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi Comisiilor permanente pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale celor două camere ale Parlamentului;
Primului Ministru, miniştrilor şi şefilor de departamente din ministere, când informaţiile au legătură cu domeniile de activitate pe care aceştia le coordonează şi de care răspund;
prefecţilor, primarului general al capitalei, precum şi conducătorilor consiliilor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru probleme care sunt de competenţa acestora;
organelor de urmărire penală, când informaţiile privesc săvârşirea unei infracţiuni;

Comunicarea informaţiilor se aprobă de către Directorul Serviciului Român de Informaţii." sursa:www.sri.ro

Iata deci ca au baza legala sa sustina actiunile statului. Degeaba unii incearca supozitii de gen "radio sant" despre aceata institutie ; dragilor va rog cititi si reconsiderati-va opiniile apeland la bunul simt si cei "7 ani de acasa".

Din cadrul misiunilor specifice voi pomeni *Apararea Constitutiei si Securitatea Economica a tarii.

Iata deci-Apararea Constitutiei:

"Parte componentă a sistemului de securitate naţională, Serviciul Român de Informaţii este autoritatea administrativă autonomă, specializată în domeniul informaţiilor privitoare la securitatea naţională a României.

Prin unităţile sale Serviciul Român de Informaţii organizează şi execută activităţi de culegere, verificare şi valorificare a informaţilor referitoare la activităţi/fenomene ce pot constitui riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, atribuţiile şi competenţele Serviciului vizând, printre altele, şi apărarea democraţiei şi ordinii constituţionale, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor - garantate constituţional, precum şi protejarea exercitării neîngrădite a acestora.

Din această perspectivă, o atenţie deosebită se acordă acelor situaţii cu repercusiuni asupra intereselor unor segmente largi de populaţie, precum problemele remanente din sănătate, învăţământ, protecţie socială, precum şi în realizarea actului de justiţie, determinate de abuzurile şi ilegalităţile comise de persoane cu responsabilităţi în aceste domenii.

Intră în atribuţii şi cunoaşterea şi prevenirea unor activităţi ce vizează iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a acţiunilor extremiste de origine comunistă, fascistă, legionară, rasistă, antisemită sau de orice altă natură, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept.

De asemenea, sunt în atenţie activităţile informative ilegale derulate de diverse persoane fizice sau grupări neautorizate, inclusiv prin utilizarea de mijloace specifice de interceptare a comunicaţiilor, determinante, din punct de vedere al securităţii naţionale, fiind natura datelor şi informaţiilor culese, modul de utilizare al acestora şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor ce sunt încălcate prin astfel de fapte. " sursa www.sri.ro

Apoi-Securitatea Economica a tarii:

"Protecţia intereselor de securitate economică se realizează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Legii nr.51/1991, privind siguranţa naţională a României, Legii nr.14/1992, privind organizarea şi funcţionarea S.R.I., Regulamentului de funcţionare a acestuia, celorlalte acte normative aplicabile în materia securităţii naţionale.

Securitatea economică este abordată ca o componentă importantă a securităţii naţionale, ce desemnează starea economiei fundamentată pe prosperitate, legalitate, echilibru şi stabilitate şi bazată pe principiile economiei de piaţă, exprimată prin ordinea de drept şi asigurată prin acţiuni de natură economică, politică, socială, juridică şi de altă natură.

Plecând de la prerogativele şi atribuţiile legale ce revin S.R.I., activitatea pe componenta economică este orientată pe protecţia valorilor reprezentate de atributele fundamentale ale statului (independenţa şi suveranitatea economică şi monetară, integritatea deciziilor economico-strategice privind resursele vitale) şi apărarea, prin mijloace şi metode specifice, a valorilor de securitate economică, precum şi spre promovarea intereselor naţionale şi asigurarea cadrului necesar definitivării cu succes a procesului de aderare la UE .

Valorile de securitate economică statuate constituţional (de interes major pentru securitatea naţională) sunt economia de piaţă, concurenţa loială, resursele naturale, echilibrul ecologic, dezvoltarea economică - prin asigurarea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie, aplicarea politicilor de dezvoltare regională şi dezvoltare durabilă- proprietatea, libertatea economică, sistemul financiar, activitatea bancară, protecţia socială, cercetarea ştiinţifică şi tehnologică naţională şi dreptul de autor.

Acestea sunt înţelese ca acele relaţii sociale şi economice prin a căror existenţă şi manifestare se asigură funcţionarea economiei naţionale, precum şi ca ansamblul intereselor şi necesităţilor de securitate economică (prin garantarea principiilor de bază ale economiei de piaţă, proprietăţii, concurenţei loiale, resurselor naturale, echilibrului ecologic, dezvoltării economice, libertăţii economice, sistemului financiar, activităţii bancare, protecţiei sociale, cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale şi dreptului de autor).

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, structura specializată are stabilite o serie de atribuţii care sunt:

1. generale, ce vizează elaborarea strategiei generale a activităţii specifice (într-o concepţie unitară şi în conformitate cu reglementările legale şi dispoziţiile interne):
organizarea, conducerea şi coordonarea activităţii de informaţii în domeniu (pentru dimensionarea corectă şi cuprinzătoare a disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, riscurilor, ameninţărilor şi pericolelor la adresa securităţii economice);
evaluarea permanentă a influenţei factorilor de risc interni şi externi asupra stării de securitate economică, analizarea mutaţiilor intervenite în direcţia de manifestare şi amplitudinea ameninţărilor specifice;
asigurarea colaborării cu structurile celorlalte organe de stat cu atribuţii în materia siguranţei naţionale, apărării şi ordinii publice, precum şi cu instituţii publice sau private din sfera economică, în problematica de realizare a securităţii economice;
organizarea activităţii de cooperare cu servicii de informaţii externe, pe linia schimbului de informaţii ori în cadrul operaţiunilor comune;

2. specifice, ce stabilesc identificarea, evaluarea şi gestionarea disfuncţiilor, vulnerabilităţilor, riscurilor, ameninţărilor şi/sau pericolelor care vizează valorile de securitate economică, facilitează acţiunile/operaţiunile de subminare economică, distrugere, degradare sau compromitere a infrastructurilor economice ori folosirea acestora în scopuri contrare intereselor României (în special în domeniile energetic, industrial, financiar, bancar, agricultură, protecţia mediului şi silvicultură, transporturi, dezvoltare regională), favorizează activităţile/operaţiunile de spionaj ori de diversiune în sectorul economic, ştiinţific sau tehnologic (în ansamblu ori pe elemente de bază ale acestora).

În vederea executării acestor atribuţii se cooperează cu unităţile informativ-operative, specializate, tehnico-operative şi funcţionale centrale din structura S.R.I., şi se colaborează cu structuri ale celorlalte organe de stat cu competenţe în materia securităţii naţionale şi cu organele administraţiei publice din economie şi finanţe, în problemele de realizare a securităţii naţionale (în limitele competenţelor stabilite prin protocoale).
În baza prerogativelor şi competenţelor legale, sunt organizate şi executate activităţi pentru culegerea şi verificarea informaţiilor necesare cunoaşterii, prevenirii şi contracarării oricăror acţiuni care constituie, potrivit legii, ameninţări la adresa securităţii naţionale a României, care, ulterior, sunt valorificate (în conformitate cu art.11 din Legea nr.51/1991) prin informarea beneficiarilor legali abilitaţi a dispune măsuri de prevenire şi contracarare a ameninţărilor identificate.

Datele şi informaţiile din care rezultă săvârşirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni sunt puse (din proprie iniţiativă sau la cerere) la dispoziţia organelor de urmărire penală (acestora revenindu-le sarcina şi competenţa legală în a stabili existenţa unor fapte penale şi încadrarea acestora în lege)." www.sri.ro

Iata dragi romani ca prezumtiile si zvonurile cu informatii gresite nu isi au nici un fundament.
Dragi romani cititi ,informati-va instruiti-va si nu va mai lasati manipulati de tot felul de zvonuri rau intentionate.Denigrand aceasta institutie si pe lucratorii sai nu facem altceva decat sa aruncam cu noroi in siguranta si linistea tarii.

Nu va implicati in polemici ce au scop denigrarea si murdarirea acestei institutii importante; Inainte sa aduceti jigniri si sa aderati la o miscare ideologica gresita, va rog informati-va!
Libera exprimare este un drept garantat insa asta nu ne da dreptul sa manjim prin cuvinte pe oricine si orice.
Serviciul Roman de Informatii a dat tarii eroi si detine in cadrul structurilor sale profesionisti care isi dedica viata,existenta,timpul liber pentru ca noi cetatenii de rand sa traim in pace.

Toti merita respect.

La fel de mult mi-a fost dat sa aud lucruri jignitoare in acelasi mod sau chiar mai grave,spuse la adresa Serviciului de Informatii Externe.
Pentru ca ignoranta si prostia multora dintre noi ,cetatenii acestui stat au crescut considerabil continui acest fapt divers de informare.
Sunt si voi fi impotriva acelora care isi permit sa creioneze scenarii conspirationiste,secrete murdare la adresa acestei institutii .

Ca sa nu fiu acuzata de "lobby interesat" pe langa cele doua institutii ale statului mentionez ca imi utilizez doar neuronii mosteniti prin nastere, bunul simt si cei 7 ani de buna crestere.

Domnilor romani uniforma se respecta indiferent ce arma reprezinta !

Iata misiunile pentru care zi si noapte S.I.E este in permanenta la datorie:

"Parte a sistemului de securitate naţională, activitatea noastră începe acolo unde ceilalţi nu mai pot înainta. Suntem pregătiţi de orice sacrificiu pentru a ne atinge obiectivele. Ne îndeplinim misiunea prin:
• culegerea de informaţii cu relevanţă pentru securitatea naţională a României, ce asigură baza de decizie autorităţilor statului;
• avertizarea timpurie asupra riscurilor şi ameninţărilor şi realizarea de evaluări strategice ale mediului internaţional de securitate;
• desfăşurarea de operaţiuni pentru apărarea şi promovarea intereselor României."

Ca sa vedeti si mai clar ,ca nici aici nu isi au locul indoielile in privinta integritatii si valorilor promovate de aceasta institutie, va rog sa cititi mai jos urmatoarele:

"Patriotism - Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.
Integritate - Promovăm cele mai înalte standarde de etică, onestitate şi corectitudine. Respectându-ne beneficiarii ne respectăm pe noi.
Excelenţă profesională - Avem standarde înalte de calitate. Acţionăm cu profesionalism şi pragmatism. Dăm tot ce e mai bun pentru că doar aşa ne putem atinge ţelurile.

Reuşim să fim o instituţie de elită doar prin oameni de elită. Liniştea şi securitatea concetăţenilor noştri depind şi de măsura în care suntem pregătiţi noi să ne sacrificăm liniştea, securitatea, timpul. Credem unii în alţii şi formăm o echipă, chiar dacă în misiune suntem, de cele mai multe ori, singuri. Altruismul, anonimatul, sacrificiul reprezintă felul în care am ales să trăim, pentru că a lucra în SIE nu este doar un mod de a-ţi câştiga existenţa ci este un mod de existenţă." sursa www.sri.ro


Iata deci stimati cetateni ai patriei noastre, noi/voi toti cei care dormim/ dormiti in liniste si pace, ca nimic din ceea ce se incearca a fi procesul de denigrare si devalorizare a acestor doi piloni de sutinere si mentire a echilibrului intern nu are o motivatie reala, concreta si de bun simt.

Sa fim recunoscatoti ca in interiorul celor doua institutii S.r.i si S.i.e sunt oameni care nu vor pregeta sa isi dea viata pentru noi ceilalti ,pentru tara si pace, uitand de ei ca indivizi si de ceea ce sunt fiecare.

TIN SA VA SPUN TUTUROR CELOR CARE VETI POPOSI PENTRU O CLIPA PE ACEST BLOG CA SINGURUL MEU INTERES CAUTAT PRIN POSTAREA ACESTUI ARTICOL ,ESTE DOAR O PROBLEMA DE CONSTIINTA SI DE PATRIOTISM NECESAR SI VITAL CA EXISTENTA IN ZILELE NOASTRE.

Sunt mahnita de nesimtirea si idiotenia celor care isi permit sa se considere in masura sa vorbeasca oricum si orice despre S.I.E si S.R.I.

respect tuturor,

Pe data viitoare..

Un comentariu:

SURRY spunea...

"Anonimului cu offfff-ul acela lung"...
Doar cateva greseli te intereseaza? doar forma primeaza?
Oare consideri ca toti suntem superficiali si interesati?
Cand pui suflet si nu vrei sa pierzi sirul ideilor mai apar si greseli...oricum ,iti multumesc ca ai trecut pe aici ! pe data viitoare..