miercuri, iunie 30

SECURITATEA PRECURSORILOR DE EXPLOZIVI -UN PAS IMPORTANT IN LIMITAREA TERORISMULUI !Acest articol il postez venind in ajutorul tuturor celor care se zbat sa stopeze contrabanda si tot ceea ce deriva din urma acestui fapt.
Este vital sa constientizam ca oprind aceste focare de infractionalitate vom diminua si existenta amenintarilor teroriste intr-o anumita regiune geografica.


Cum spuneam anterior: "cat de sanatos e strugurele asa va fi si via !""Uniunea Europeană este un spaţiu din ce în ce mai deschis, în care aspectele interne şi externe
ale securităţii sunt strâns legate. Este un spaţiu cu o interdependenţă în creştere, care permite
circulaţia liberă a persoanelor, ideilor, tehnologiilor şi resurselor. Prin urmare, este şi un
spaţiu de care teroriştii pot profita pentru a-şi îndeplini obiectivele şi care a fost deja folosit în
acest scop. Atentatele dejucate din Londra şi Glasgow, de la 29 şi 30 iunie, precum şi
arestările pentru terorism din Germania, Danemarca şi Austria au reamintit această
ameninţare. În acest context, este indispensabilă o acţiune concertată şi colectivă la nivel
european, într-un spirit de solidaritate, pentru a combate terorismul.
Dispozitivele explozive sunt armele cele mai utilizate în atentatele teroriste şi sunt
responsabile pentru marea majoritate a victimelor atentatelor teroriste din ultimii 50 de ani.
Prin urmare, îmbunătăţirea securităţii explozivilor şi îngreunarea producţiei de dispozitive
explozive pentru terorişti au fost şi continuă să fie o prioritate pentru Uniunea Europeană.
La 25 martie 2004, imediat după atentatele de la Madrid, Consiliul European, în declaraţia sa
privind combaterea terorismului, a stabilit ca prioritate necesitatea de „a se asigura că
organizaţiile şi grupurile teroriste nu au acces la instrumentele de care au nevoie pentru
activităţile lor” Consiliul European a subliniat, în special, că „trebuie să se asigure o mai
mare securitate în domeniul armelor de foc, explozivilor, echipamentelor pentru fabricarea
bombelor şi tehnologiilor care sunt folosite pentru a săvârşi acte teroriste".
Ca răspuns la declaraţia Consiliului European, Comisia a adoptat o Comunicare, la 18 iulie
2005, privind „măsurile pentru a asigura o securitate sporită în domeniul explozivilor,
detonatoarelor, echipamentelor pentru fabricarea de bombe şi armelor de foc”1. Una dintre
principalele măsuri anunţate în această comunicare viza intenţia Comisiei de elabora un plan
de acţiune UE pentru îmbunătăţirea securităţii explozivilor, pe baza recomandărilor unui grup
de experţi.
Un dialog multipartit, cu participarea sectorului publicşi privat, a fost realizat prin
intermediul unui grup operativ de experţi în domeniul securităţii explozivilor, format din
reprezentanţi ai părţilor interesate, printre care industria şi autorităţile publice. Activitatea
grupului operativ de experţi, care s-a concentrat, prin intermediul a patru grupuri de lucru
distincte, asupra aspectelor privind precursorii, lanţul de aprovizionare, detectarea şi
securitatea publică, a culminat, în iunie 2007, cu prezentarea unui raport care identifică 50 de
recomandări de măsuri vizând creşterea securităţii explozivilor în UE.

PRECURSORI
În general, precursorii de explozivi includ orice compuşi sau elemente chimice care pot fi
transformate într-un compus exploziv printr-o reacţie chimică sau o serie de reacţii. Au fost
identificaţi mai mulţi precursori care trebuie să fie trataţi în mod prioritar. În prezent, aceştia
includ:acetonă acid citric peroxid de hidrogen clorat de potasiu & perclorat azotat de amoniu
(îngrăşământ)
hexamină
acid azotic
azotat de potasiu
azotat de amoniu
(tehnic)
acid clorhidric
nitrometan clorat de sodiu
acid sulfuric.
Securitatea UE, a cetăţenilor şi a rezidenţilor săi depinde de cooperarea şi coordonarea
eficientă dintre statele membre, instituţiile UE şi toate celelalte părţi interesate.
Au fost deja realizate progrese importante în domeniul securităţii explozivilor în statele
membre şi la nivelul UE. Cu toate acestea, se poate face mai mult în domenii precum
îmbunătăţirea schimbului de informaţii, difuzarea bunelor practici, constituirea mecanismelor
de coordonare şi luarea de măsuri comune privind anumite aspecte. Acestea sunt domenii în
care UE poate oferi un sprijin important statelor membre în ceea ce priveşte aspectele
referitoare la securitate.
Cele două priorităţi orizontale în domeniul securităţii explozivilor sunt:
• îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi de bune practici în timp util;
• intensificarea cercetării referitoare la explozivii.
Îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi de bune practici în timp util
Transmiterea de informaţii şi a bune practici între statele membre trebuie să fie o piatră de
temelie a eforturilor UE de creştere a securităţii explozivilor.
În primul rând, ar trebui să se înfiinţeze un sistem de avertizare rapidă pentru explozivi, care
să furnizeze autorităţilor competente din statele membre informaţii privind: ameninţările
iminente, furtul de explozivi, detonatoare sau anumiţi precursori, tranzacţiile suspecte şi Securitatea UE, a cetăţenilor şi a rezidenţilor săi depinde de cooperarea şi coordonarea
eficientă dintre statele membre, instituţiile UE şi toate celelalte părţi interesate.
Au fost deja realizate progrese importante în domeniul securităţii explozivilor în statele
membre şi la nivelul UE. Cu toate acestea, se poate face mai mult în domenii precum
îmbunătăţirea schimbului de informaţii, difuzarea bunelor practici, constituirea mecanismelor
de coordonare şi luarea de măsuri comune privind anumite aspecte. Acestea sunt domenii în
care UE poate oferi un sprijin important statelor membre în ceea ce priveşte aspectele
referitoare la securitate.
Cele două priorităţi orizontale în domeniul securităţii explozivilor sunt:
• îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi de bune practici în timp util;
• intensificarea cercetării referitoare la explozivii.

Transmiterea de informaţii şi a bune practici între statele membre trebuie să fie o piatră de
temelie a eforturilor UE de creştere a securităţii explozivilor.
În primul rând, ar trebui să se înfiinţeze un sistem de avertizare rapidă pentru explozivi, care
să furnizeze autorităţilor competente din statele membre informaţii privind: ameninţările
iminente, furtul de explozivi, detonatoare sau anumiţi precursori, tranzacţiile suspecte şi descoperirea unor noi moduri de operare.

Măsurile de prevenire joacă un rol crucial în îmbunătăţirea securităţii explozivilor. O gamă
largă de măsuri pot fi luate, atât la nivel UE, cât şi la nivel naţional, în domeniul prevenirii.
În ceea ce priveşte precursorii, printre priorităţile de acţiune se numără: îmbunătăţirea
controlului asupra anumitor produse chimice, sensibilizarea personalului şi identificarea
tranzacţiilor suspecte.
În sens larg, în domeniul explozivilor, trebuie se fie îmbunătăţită securitatea pe parcursul
întregului lanţ de aprovizionare. Fabricarea, depozitarea, transportul şi trasabilitatea
explozivilor ar trebui să fie tratate în ansamblu, de urgenţă, pentru a reduce probabilitatea sau
consecinţele unei deturnări, însuşirii ilegale şi furtului de materiale şi dispozitive explozive.
Mai multe măsuri există deja în acest domeniu. Este necesar ca aceste măsuri să fie
consolidate prin acţiuni specifice vizând securitatea.
În consecinţă, priorităţile cheie în ceea ce priveşte prevenirea includ:
• sensibilizarea personalului cu privire la precursori;
• îmbunătăţirea reglementării precursorilor de explozivi disponibili pe piaţă;
• întărirea controlului asupra tranzacţiilor care implică precursori;
• întărirea controlului asupra explozivilor şi articolelor pirotehnice disponibile pe
piaţă;
• îmbunătăţirea securităţii instalaţiilor de produse explozive;
• intensificarea verificării personalului din prisma securităţii;
• îmbunătăţirea securităţii transportului de explozivi;
• reducerea ofertei şi calităţii informaţiilor despre metodele ilegale de fabricare a explozivilor.
În prezent, toate statele membre au un sistem de autorizare pentru întreprinderile care
manipulează explozivi. Cu toate acestea, lipseşte adesea un sistem de autorizare pentru
manipularea explozivilor în afara cadrului comercial. În consecinţă, este necesar ca fiecare
stat membru să aibă un sistem oficial de autorizare, reglementare şi acordare de licenţe pentru
fabricarea, depozitarea, vânzarea, utilizarea şi deţinerea de explozivi, inclusiv de către
persoane fizice. Sistemul ar trebui să se aplice atât întreprinderilor, precum şi activităţilor
necomerciale.
În cazurile în care se descoperă explozivi neautorizaţi, este absolut necesar să se identifice, cât
mai repede posibil, ultimul proprietar oficial al acestora. Din acest motiv, un sistem unic
european de marcare a tuturor explozivilor ar fi foarte util pentru instituţiile de aplicare a legiidin statele membre. Un astfel de sistem unic de marcare este în curs de elaborare de către
Comisie şi este probabil să se finalizeze printr-o propunere de directivă privind identificarea şi
trasabilitatea explozivilor pentru uz civil. Conform propunerii de directivă toţi explozivii ar fi
marcaţi cu un semn unic, atât sub formă lizibilă în mod direct, precum şi sub formă de cod de
bare sau cod matricial. Punerea în aplicare a acestui sistem ar trebui să fie realizată cât mai
curând posibil.
Ar trebui să fie examinată şi ameninţarea reprezentată de articolele pirotehnice. Controlul
acestora ar trebui îmbunătăţit, deoarece aceste articole ar putea fi utilizate la confecţionarea de
dispozitive explozive improvizate. Deşi articolele pirotehnice nu au fost utilizate pentru a
comite acte teroriste, ele au fost folosite în activităţi cu caracter infracţional (de exemplu ca
părţi ale bombelor ţevi improvizate). O nouă directivă UE privind articolele pirotehnice a fost
adoptată de către Consiliu la 16 aprilie 20072. Acest instrument abordează, în principal,
aspecte privind siguranţa, deşi are şi anumite implicaţii în domeniul securităţii.
Dat fiind că, în prezent, nu există o abordare armonizată în ceea ce priveşte sistemele de
acordare a licenţelor pentru manipularea de articole pirotehnice în cantităţi mari, în anumite
state membre este posibil să se manipuleze mari cantităţi de substanţe pirotehnice fără ca
acestea să fie supuse unei supravegheri reglementare, atâta timp cât sunt îndeplinite condiţiile
aplicabile de depozitare şi transport. Această lacună ar trebui remediată prin instituirea unor
condiţii UE armonizate pentru acordarea de licenţe şi manipularea cantităţilor mari de articole
pirotehnice.
Statele membre au experienţe şi abordări diferite în ceea ce priveşte securitatea instalaţiilor de
produse explozive. Cu toate acestea, faptul că, în Europa, în ultimii zece ani, s-au înregistrat
furturi importante de explozivi, sugerează că sunt necesare eforturi suplimentare. Este nevoie
să se lucreze în continuare pentru a apropia nivelurile de securitate a instalaţiilor de produse
explozive în UE şi a elabora, eventual, standarde minime comune în acest domeniu.
În primul rând, planuri de securitate / sisteme eficace de gestionare a securităţii ar trebui să fie
operaţionale la nivelul tuturor instalaţiilor de produse explozive (fabricare, depozitare,
distribuţie şi utilizare). Aceste planuri de securitate / sisteme de gestionare a securităţii trebuie
să ia în considerare factorul risc şi să se finalizeze prin măsuri operaţionale în domeniul
securităţii. Numele „persoanelor responsabile” şi al „responsabilul cu securitatea” ar trebui să
fie comunicate în planul de securitate / sistemul de gestionare a securităţii. Autorităţile
naţionale ar trebui să aibă posibilitatea de a acorda derogări pentru micii utilizatori. În ceea ce
priveşte instalaţiile fixe de depozitare, dispoziţiile necesare privind prevenirea şi detectarea
accesului ar trebui să fie proporţionale cu riscul şi să facă obiectul unei clasificări standard.
În al doilea rând, ar trebui să devină obligatoriu ca autorităţile naţionale competente să
informeze, în orice moment, fabricanţii şi distribuitorii de explozivi în legătură cu
ameninţarea la nivel regional. Planurile de reacţie ar trebui dezvoltate şi ajustate în funcţie de
nivelurile de alertă existente.
Atunci când activităţile de prevenire au eşuat sau au fost zădărnicite, este rolul instrumentelor
şi practicilor de detectare să minimizeze riscul ca teroriştii sau alţi infractori să utilizeze
explozivi în scopuri răuvoitoare. În consecinţă, trebuie să fie puse la punct instrumente
eficiente şi precise pentru detectarea explozivilor.
Este necesară o abordare globală a problematicii detectării. Există deja mai multe tehnici care
pot fi utilizate pentru detectarea explozivilor. Acestea includ: sisteme de detectare a
explozivilor, sisteme de raze X, câini dresaţi pentru a detecta explozivi şi sisteme de detectare
a urmelor şi vaporilor. Cu toate acestea, experienţa a demonstrat că este posibil ca utilizarea
unei singure tehnici de detectare să nu ducă la rezultate satisfăcătoare. Prin urmare, o
combinaţie de metode ar putea fi necesară.
Priorităţile cheie includ:
• stabilirea unui abordări pe bază de scenarii pentru a identifica priorităţile în
activitatea de detectare;
• elaborarea unor standarde minime privind detectarea;
• îmbunătăţirea schimbului de informaţii;
• instituirea de programe de certificare, control şi testare;
• utilizarea mai eficientă a tehnologiilor de detectare în locuri specifice.
Comisia a luat deja măsuri importante în domeniul securităţii aeriene. Acestea includ
stabilirea unor standarde obligatorii pentru nivelurile de performanţă ale echipamentelor de
detectare a explozivilor şi pentru utilizarea acestora.
Elaborarea unor soluţii îmbunătăţite de detectare presupune o cooperare strânsă între sectorul
privat şi cel public. Schimburile de informaţii trebuie îmbunătăţite între părţile implicate în
activitatea de detectare, inclusiv între serviciile de aplicare a legii şi personalul de securitate
competent, însărcinat cu detectarea propriu-zisă a explozivilor în diverse locuri, precum şi
între serviciile de aplicare a legii şi personalul de securitate, pe de o parte, şi fabricanţii de
echipamente de detectare, pe de altă parte.
Pentru o detectare eficientă, este nevoie ca personalului de securitate însărcinat cu detectarea
propriu-zisă a explozivilor să i se ofere informaţii actualizate şi pertinente referitoare la
ameninţări. Dat fiind că teroriştii pot utiliza multe tipuri şi forme de explozivi, personalul de
securitate ar trebui să fie ţinut la curent în legătură cu ameninţările existente şi cu posibilele
scenarii. Această informare este importantă, în mod special, pentru personalul din aeroporturi.
Personalului de securitate din aeroporturi ar trebui să i se ofere în mod continuu informaţii la
zi privind modurile de operare ale teroriştilor, precum şi alte informaţii privind ameninţările.
Niveluri corespunzătoare de verificare a securităţii vor fi necesare în acest scop.
Tehnologiile de detectare în locuri specifice trebuie utilizate într-un mod mai eficient. În mod
prioritar, ar trebui examinată cu mai multă atenţie situaţia din aeroporturi şi alte infrastructuri
publice şi de transport care ar putea, eventual, fi considerate ca fiind infrastructuri critice. Au
fost deja înregistrate progrese importante în domeniul detectării explozivilor în locuri
specifice, inclusiv stabilirea de reguli UE privind performanţa şi utilizarea echipamentelor de
detectare în aeroporturi. Această activitate ar trebui sprijinită, evaluată şi îmbunătăţită în mod
continuu, precum şi actualizată, atunci când este necesar. Ar trebui avută în vedere şi
necesitatea de a minimiza impactul noilor tehnologii de detectare asupra călătorilor,
menţinând, în acelaşi timp, un nivel corespunzător de securitate. O activitate similară ar putea
fi avută în vedere pentru alte domenii de interes, inclusiv alte moduri de transport, pe baza
unor scenarii pertinente şi a evaluării ameninţării.
Telefoanele mobile pot fi folosite de către terorişti pentru a detona un dispozitiv exploziv. În
consecinţă, statele membre ar trebui să se asigure că autorităţile de aplicare a legii au
posibilitatea de a cere operatorilor să întrerupă funcţionarea serviciilor de telefonie mobilă în
zonele relevante.
Monitorizarea ar trebui să reprezinte o componentă cheie a evaluării progreselor realizate în
vederea aplicării Planului de acţiune UE privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor. Fiecare
stat membru ar trebui să furnizeze Comisiei, în fiecare an, informaţii privind progresele
înregistrate în aplicarea planului de acţiune. Bazându-se pe rapoartele statelor membre,
Comisia va evalua, în mod periodic, progresele obţinute în aplicarea planului de acţiune,
vizând să identifice măsurile suplimentare necesare şi să selecteze noile priorităţi.
Acţiuni de evaluare reciprocă ar trebui să fie organizate pentru a evalua punerea în aplicare a
planului de acţiune şi a îmbunătăţi schimbul de bune practici.
Combaterea folosirii dispozitivelor explozive de către terorişti va continua să reprezinte o
prioritate a Comisiei în domeniul securităţii. Planul de acţiune privind îmbunătăţirea
securităţii explozivilor va avea o contribuţie substanţială la îndeplinirea acestui obiectiv.
Toate măsurile identificate în planul de acţiune vor fi întreprinse în anii următori. Mai multe
dintre aceste măsuri vor trebui realizate în mod prioritar, inclusiv constituirea:
• reţelei europene de eliminare a dispozitivelor explozive;
• sistemului de avertizare rapidă privind explozivii;
• sistemului european de date privind bombele;
• comitetului permanent de experţi în domeniul precursorilor;
• grupului de lucru în domeniul detectării Crearea reţelei europene de eliminare a dispozitivelor explozive, a sistemului de avertizare
rapidă privind explozivii şi a sistemului european de date privind bombele va fi realizată cu
sprijinul financiar al UE în încercarea de a îmbunătăţi, cât mai rapid posibil, schimbul de
informaţii între statele membre privind explozivii.
Înfiinţarea unui comitet permanent de experţi în domeniul precursorilor şi a unui grup de
lucru în domeniul detectării trebuie realizată, de asemenea, în mod prioritar, astfel încât
experţii competenţi în materie să poată începe discuţiile privind măsurile precise care trebuie
luate în legătură cu precursorii de explozivi şi cu sistemele de detectare.pe data viitoare,

sursa:COMUNICARE A COMISIEI
privind îmbunătăţirea securităţii explozivilor.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0651:FIN:RO:PDF.
www.sri.ro.

Niciun comentariu: